1. kvartal 2020 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,5 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end i foregående kvartal. Funktionærernes årlige lønstigningstakt var 2,6 pct. i 1. kvartal 2020. Funktionærernes lønstigningstakt ligger dermed fortsat stabilt. Arbejdernes løn steg med 2,3 pct. år-til-år i 1. kvartal 2020, hvilket er på niveau med det foregående kvartal, jf. tabel 1. Siden 2. kvartal 2018 har lønudviklingen på DA-området været relativt stabil omkring 2½ pct., hvilket har været ca. ¼ pct.-point over referenceforløbet.


Inflationen aftog med 0,1 pct.-point i 1. kvartal 2020, hvilket medførte en stigning i forbrugerpriserne på 0,6 pct. Det betyder, at reallønsfremgangen på DA-området var på 1,9 pct., hvilket er en stigning på 0,2 pct.-point i forhold til det foregående kvartal. Reallønsudviklingen i 1. kvartal 2020 ligger således omtrent på niveau med den gennemsnitlige reallønsudvikling i løbet af 2019.

Download hele notatet.