Dermed var den danske lønudvikling 0,5 pct.-point over lønudviklingen i udlandet, jf. tabel 1. Det er fjerde kvartal i træk, hvor den danske lønudvikling er over den udenlandske. Dette kommer i dog efter godt to år, hvor dansk lønudvikling enten var lavere end eller på linje med den internationale lønudvikling, jf. figur 1

Lønkonkurrenceevnen, målt ved lønudviklingen i fremstilling korrigeret for produktivitet og valutakurs, er steg i 2018 og 2019 som følge af stigende produktivitet. Lønkonkurrenceevnen er således, fortsat, væsentligt styrket siden 2009. Der er ydermere sket en betydelig forbedring af bytteforholdet i industrien over samme periode. Industriens relative lønkvote, som er et mål for lønkonkurrenceevnen, der tillige tager højde for bytteforholdsforbedringer, er ligeledes steget siden 2017 og står også markant bedre end det gjorde i 2009. Dansk konkurrenceevne var dermed samlet set god på tærsklen til coronakrisen.

Lønudviklingen hos vores vigtigste samhandelspartnere

Det vægtede gennemsnit af lønudviklingen i fremstillingssektoren hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere var 1,9 pct. i 1. kvartal 2020. Dermed var den udenlandske lønudvikling 0,5 pct.-point under den danske, jf. figur 1. Den danske lønudvikling i fremstillingssektoren lå dog under eller på niveau med udlandets lønudvikling mellem 1. kvartal 2017 og 1. kvartal 2019. Den danske lønudvikling lå også under den udenlandske i perioden fra 2011 til 2015, mens den lå over den udenlandske i 2016.

Download hele notatet