I den private sektor var lønudviklingen 2,5 pct. i 1. kvartal 2020, i henhold til Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks. Det er på samme niveau som udviklingen på DA-området, og 0,1 pct. point højere end i 4. kvartal 2019. Den private lønudvikling holdte således det relativt stabile niveau fra 2019 på omkring 2½ pct.

Lønnen for statsansatte steg med 2,4 pct. i 1. kvartal 2020, mens lønstigningstakten for kommunalt og regionalt ansatte var henholdsvis 3,0 pct. og 2,9 pct., jf. tabel 1.

Lønudviklingen for ansatte i kommuner tiltog med 1,2 pct.-point og for de regionalt ansatte tiltog den med 1,4 pct.-point, mens lønstigningstakten aftog med 0,2 pct.-point for ansatte i staten. Udviklingen i de offentlige lønstigningstakter følger fortsat stort set profilen i de aftalte lønstigninger.

Inflationen var 0,6 pct. i 1. kvartal 2020, hvilket er 0,1 pct.-point højere end inflationen i 4. kvartal 2019. Dette betyder, at reallønsfremgangen for ansatte i kommuner var på 2,4 pct., for ansatte i regioner på 2,3 pct., mens den var 1,8 pct. for ansatte i staten.

Reallønsfremgangen er således, siden foregående kvartal, steget for ansatte i kommuner og regioner, mens den er faldet med 0,1 pct. point i staten. I den private sektor steg reallønsfremgangen med 0,2 pct. point til et niveau på 1,9 pct.

Tabel 1 viser udviklingen i Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks. Det
standardberegnede indeks tager hånd om problemet med sammensætningseffekter i det hidtidige implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks indebærer gennemsnitligt en højere lønudvikling i den private sektor end det implicitte lønindeks, og viser en lønudvikling ganske tæt på opgørelsen for DA-området. Der er mindre forskel på udviklingerne i det standardberegnede lønindeks og det implicitte lønindeks for de offentlige delsektorer, jf. boks 1 på side 3.

Download hele notatet