Regeringen, DA og FH er netop blevet enige om en forlængelse af lønkompensationsordningen, der nu vil løbe frem til og med d. 29. august.

“Det betyder, at vi ikke “trækker stikket” til ordningen midt i en sommerferieperiode, hvor arbejdsmarkedet på mange områder ligger temmelig stille”, siger Lizette Risgaard.

“Det skaber den nødvendige tryghed hos lønmodtagerne i en meget svær tid, hvor der fortsat i en periode vil være behov for, at vi holder hånden under arbejdsmarkedet”, siger hun.

Som en del af aftalen er det endvidere aftalt, at parterne fortsætter drøftelserne om mulighederne for en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som afløser for lønkompensationsordningen efter den 29. august