Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler og Uddannelses- og Forskningsministeriet er gået sammen om en fælles kampagne uddannelsemedmening.dk.

Kampagnen skal vise de mange muligheder, der er inden for paletten af professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet og få flere til at vælge at gå i den retning.

Pædagoger, sygeplejersker, lærere og mange flere spiller en nøglerolle i forhold til vores børn, syge, ældre og udsatte i samfundet. De gør en vigtig forskel for det enkelte menneske, uanset om det er i sundhedsvæsenet, grundskolen eller i mødet med forvaltningen.

Det er helt afgørende, at vi får flere dygtige fagprofessionelle, hvis vi skal levere den velfærd, der er behov for i vores samfund.

Nanna Højlund, Næstformand i FH

Afgørende med flere dygtige fag-professionelle

Den dalende interesse for at søge en professionsbacheloruddannelse, som gælder for flere af professionsbacheloruddannelserne, kan blive en udfordring, hvis vi skal opretholde og udvikle vores velfærdssamfund. Samtidig vil der være et fald i antallet af unge, som står over for at skulle vælge en videregående uddannelse.

Kampagne: Uddannelse med mening

Derfor er der brug for, at flere af de unge, der står over for at skulle tage et vigtigt uddannelsesvalg, får et bedre indblik i de mange muligheder, der er for at tage en professionsbacheloruddannelse. Fælles for uddannelserne er, at man er med til at gøre en forskel for andre.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund:

Det er helt afgørende, at vi får flere dygtige fagprofessionelle, hvis vi skal levere den velfærd, der er behov for i vores samfund. De mange dygtige medarbejdere udfører et vigtigt og meningsfuldt arbejde for vores børn, syge, ældre, socialt udsatte m.fl. Kampagnen skal bidrage til at vise de mange muligheder, der er for at arbejde inden for velfærdsområdet.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler:

At være fx pædagog, lærer eller sygeplejerske er et arbejde med meget stor mening og værdi, og hvor man hver dag er med til at gøre en forskel i børn og voksnes liv og hverdag. Dét skal vi i langt højere grad have fortalt de unge, så flere vælger at tage en videregående velfærdsuddannelse. Det er afgørende for, at vi i kommunerne også fremover kan rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere til at løfte og udvikle den kommunale velfærd.

Formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau:

Sygeplejersker og andre professionsuddannede gør hver dag en kæmpestor forskel for patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Men vi får også flere patienter, flere ældre og flere multisyge på hospitalerne, og det betyder, at vi har brug for at rekruttere flere dygtige medarbejdere. Derfor håber jeg, at kampagnen giver endnu flere lyst til at søge en velfærdsuddannelse og bagefter bruge deres kompetencer på arbejdspladser med stor mening og masser af udviklingsmuligheder.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann:

Pædagoger, sygeplejersker, lærere og mange andre professionsuddannede spiller en afgørende rolle for den enkelte, uanset om det er som barn, elev eller patient. Her skabes sammenhængskraft og fællesskab, velfærd og demokratisk udvikling. Der er brug for flere motiverede og dygtige studerende på vores uddannelser, så vi fremover ikke alene kan tage os godt af blandt andre vores børn, syge og ældre, men også realisere vore idealer.”

Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen:

Jeg håber, at de unge, der står over for at skulle søge uddannelse, har blik for de mange gode velfærdsuddannelser, hvor de hver dag kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker. For mig er det afgørende, at vi eksempelvis får flere dygtige pædagoger, der kan være med til at understøtte vores velfærdssamfund. De er helt afgørende for vores børn, unge og udsatte. Og fx spiller lærerne en helt central rolle i forhold til børns læring og mod på at dygtiggøre sig.

Vælg uddannelse med MENING!

På hjemmesiden “Uddannelsemedmening.dk”, får du svar på disse spørgsmål:

  • Uddannelse med mening, hvad er det?
  • Hvor læser man?
  • Hvordan og hvornår søger jeg?