De kommende år kommer til at være præget af et generationsskifte på ledelsesgangene og en overgang ”fra bænken til banen” for en ny generation af ledere.

De nye ledere trives i deres arbejde med den selvstændighed det fordrer og med mulighed for indflydelse.

I FH’s Lederforum mener vi, at det er vigtigt at man har fokus på at skabe nogle øvebaner for nye ledere. De store ledelsesspænd, der er i dag, kan gøre det svært for nye ledere at komme ind.

Helle Riis

Men med indflydelsen følger også et stort ansvar. Det at være ny leder er krævende – både for den nye leder selv og for organisationen.

Der er mange ting, de nye ledere skal vænne sig til, og vænne sig af med på meget kort tid. Debuten som leder er ofte vanskelig, og mange ledere efterlyser støtte i den udfordrende periode.

Skab øvebaner for de nye ledere

Helle Riis, formand for Socialpædagogernes Ledersektion og medlem af FH’s Lederforum, forklarer i videoen herunder, hvordan FH’s Lederforum arbejder for at understøtte rekruttering og dygtiggørelsen af de nye ledere.

”I FH’s Lederforum mener vi, at det er vigtigt at man har fokus på at skabe nogle øvebaner for nye ledere. De store ledelsesspænd, der er i dag, kan gøre det svært for nye ledere at komme ind. Det er vigtigt, at man som ny leder får mulighed for at prøve at være leder for et mindre antal medarbejdere.”

Se video:FH’s Lederforum anbefaler blandt andet, at der i den offentlige sektor er behov for at sikre en ramme for løn og vilkår, som matcher lederstillingens ansvar, opgaver og indhold. Så det er attraktivt at blive leder og samtidig praktisk muligt at finde kandidater til lederstillinger.

Løbende efteruddannelse af lederne

I den offentlige sektor bør der også skabes lederstillinger med et mindre personaleansvar, så nye ledere får mulighed for et naturligt forløb i deres udvikling mod at blive en god leder.

Herudover skal der sættes fokus på støtte i starten og løbende opfølgning for de nye ledere, blandt andet ved at sikre løbende efteruddannelse af lederne og tilbud om mentor- og coachingforløb, når der ansættes nye ledere.