Social- og indenrigsminister Astrid Krag har nedsat Rådet for Socialt Udsatte for at sætte nyt lys på den stigende ulighed og for at give de udsatte selv en stærkere stemme.

Formand for det ni personer store råd bliver Vibe Klarup, direktør for Hjem til Alle alliancen.

Vi oplever i disse år en helt uacceptabel, stigende ulighed. Derfor er det afgørende, at der kommer større fokus på socialpolitikken

Majbrit Berlau

Udsatte får en central rolle i rådets arbejde

”Jeg er meget tilfreds med, at ministeren har givet Rådet til opgave at gentænke rollen som talerør for de mest udsatte. Især glæder det mig, at der fremover bliver endnu større fokus på de udsatte selv og deres organisationer, da de sammen med dygtige praktikere på området vil være et super stærkt team i det sociale arbejde”, siger Majbrit Berlau.

Rådet for Socialt Udsatte skal arbejde på en ny måde i forhold til det tidligere råd, der reelt blev nedlagt sidste år. I forbindelse med det nye råd vil der blive oprettet to faste bruger- og praktikerpaneler.  Et panel bestående af brugere og praktikere inden for de forskellige former for udsathed samt et landspanel med repræsentanter fra de lokale udsatteråd, der er nedsat af kommunerne.

Socialpolitik er også værdipolitik

”Vi oplever i disse år en helt uacceptabel, stigende ulighed.  Derfor er det afgørende, at der kommer større fokus på socialpolitikken. Socialpolitik er også værdipolitik, og i min bog er det en vigtig værdi, at fællesskabet passer på dem, der rammes af uheld, ulykke eller sygdom”, siger Majbrit Berlau.

”Med statsministerens nytårstale, blev socialpolitik også storpolitik. Den ambition skal rådet været med til at understøtte og ikke mindst holde regeringen op på”, siger Majbrit Berlau.

Se mere om Majbrit Berlau: Debatindlæg, sociale medier mm.