Bruttoarbejdsløsheden er nu på 104.800 fuldtidspersoner, svarende til 3,8
pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløsheden har generelt stået stille i løbet af 2019.

Målt i antal er arbejdsløsheden dog samlet set faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget ikke sket i samme tempo, som
beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i
arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.

Læs hele FH analysen: Arbejdsløsheden står stille