Den økonomiske aftale, som regeringen KL netop har indgået, giver 1,7 mia. kr. ekstra til kommunal velfærd sammenlignet med i år.

Så mange penge får kommunerne

Aftalen peger på et løft i velfærden på 2,2 mia. kr. i servicerammen i 2020. Men der afsættes reelt 1,7. mia. kr. ekstra til velfærd set i forhold til sidste år. Forskellen bunder i, at aftalen medregner de 0,5 mia. kr., som kommunerne nu slipper for at betale – som følge af, at effektiviserings- og moderniseringsprogrammet nu afskaffes.

”Det er positivt, at kommunerne får penge, så de kan følge med både med det voksende antal børn og ældre og med udgiftspresset til udsatte borgere. Efter mange år med en udhuling af den kommunale velfærd, får kommunerne nu bedre mulighed for at sikre velfærden,” siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Effektiviseringsgevinster bliver i kommunerne

Med aftalen afskaffes kravet om at kommunerne hvert år skal aflevere 0,5 mia. kr. til staten som en del af det effektiviserings- og moderniseringsprogram, som den tidligere regering indførte.

”Det er godt, at kommunerne ikke længere bliver tvunget til at aflevere effektiviseringsgevinster, for en halv milliard til staten hver år – penge som nu i stedet kan bruges til kommunal velfærd,” siger Lizette Risgaard.

Kommunerne er stadig forpligtet til at effektivisere for en 0,5 mia. kr. til næste år – penge de selv beholder (nu kaldet ’Velfærdsprioritering’).

Udsigt til mere fleksibel budgetlov

Kommunerne og regeringen har også aftalt, at de sammen skal undersøge muligheden for at indføre et flerårigt sigte i budgetplanlægningen. En rigtig vej at gå, mener Lizette Risgaard.

”Fagbevægelsen har længe foreslået, at kommunerne skal kunne lægge flerårige budgetter med mulighed for at overføre midler mellem årene. På den måde kan de planlægge deres økonomi i et mere langsigtet perspektiv. Det vil give mere kvalitet i velfærden,” siger hun.

Medarbejderinddragelse er også en del af aftalen

Aftalen slår fast, at regeringen vil gennemføre en selvstyrereform i den offentlige sektor. Regeringen tilkendegiver, at der forud for reformen vil være en proces, hvor alle parter – også medarbejderne – bliver inddraget og hørt.

”Det er glædeligt, at regeringen lægger op til at give mere plads til de ansattes faglighed. At inddrage medarbejderne øger potentialet for at udvikle den offentlige sektor,” siger Lizette Risgaard.