Potentialet er enormt.

Arbejdsmarkedet bliver fortsat mere og mere specialiseret, og antallet af jobs, der kan klares uden formelle kompetencer, bliver færre. Samtidig er der intet, der tyder på, at de ufaglærte jobs kommer igen. Derfor er det vigtigt, at vi benytter det økonomiske opsving til at opkvalificere flere voksne ufaglærte til faglærte, så de også har forudsætningerne for et job fremover.

Voksenlærling.nu

En ordning to vindere.

Læs mere på voksenlærling.nu

Opkvalificering af arbejdsstyrken er dog ikke kun en fordel for den enkelte lønmodtager, som ved at uddanne sig opnår større jobsikkerhed, højere livsindkomst og nye arbejdsopgaver.

Det er også en fordel for landets virksomheder og samfundet generelt. For hvis virksomhederne ikke har adgang til den arbejdskraft, som de har behov for, ja, så vil det begrænse deres konkurrenceevne og derigennem samfundets vækst.

Vi skal have flere voksenlærlinge- og elever

I fagbevægelsen mener vi, at løsningen ligger lige for. Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Et forløb som voksenlærling- eller elev, fx som kontorassistent, smed, slagter, industrioperatør, ernæringsassistent eller social- og sundhedshjælper, er nemlig en unik mulighed for mange ufaglærte over 25 år.

Som voksenlærling- eller elev bliver man gennem praktik- og skoleophold rustet til fremtidens arbejdsmarked, samtidig med, at man modtager en løn, der er med til at sikre hverdagen og rammerne for et godt voksen- og familieliv.

Efter endt uddannelse står voksenlærlingene med papir på deres kompetencer, som bl.a. leder til større jobsikkerhed.

En gevinst for virksomheder og samfund

Men voksenlærlingeforløbet giver også virksomhederne en række fordele.

Medarbejderens forløb fra ufaglært til faglært bidrager til, at virksomheden får adgang til netop den arbejdskraft, som de står og mangler, og de får endda et solidt tilskud til lønnen undervejs!

Voksenlærlingeordningen er derfor en enestående mulighed for virksomheder for at skaffe sig kompetente medarbejdere – uden at skulle punge stort ud.  

Ikke mindst er ordningen også en gevinst for samfundet. En evaluering fra 2014, viser at 7 ud af 10 ledige i voksenlære får job. Ordningen er derfor et særdeles effektivt værktøj til at få ledige i job. Der er med andre ord al mulig god grund til at øge fokus på at få flere voksenlærlinge- og elever på landets arbejdspladser.

En ordning. To vindere.

Problemet er, at alt for få virksomheder og borgere kender til mulighederne og gevinsterne ved et voksenlærlingeforløb. Vi skal derfor have udbredt kendskabet til og fordelene ved ordningen.

Derfor har vi igangsat en voksenlærlingekampagne under overskriften ”En ordning. To vindere”, der kort sagt, har til formål at få flere voksenlærlinge- og elever over hele landet.

Potentialet er der, så vi kan kun opfordre til, at alle interesserede medarbejdere og virksomheder tager kontakt til den lokale fagforening eller a-kasse for at høre mere om deres muligheder for at blive eller få voksenlærlinge.

En ting er i hvert fald sikkert: Udfordringerne med manglen på faglært arbejdskraft skal løses. Og her er voksenlærlingeordningen altså en oplagt mulighed.

Debatindlægget er skrevet af:

Ejner K. Holst, næstformand i FH, Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, Martin Rasmussen, næstformand i HK, Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA, Per Hansen, forbundssekretær i NNF, Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal og Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet

Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation

Læs mere om voksenlærling

Ejner K. Holst

Vil du læse flere skarpe debatindlæg og politiske udmeldinger?