Kommentaren kommer som en reaktion på regeringens nye EU-udspil ”Tryghed, rimelighed og ordnede forhold”.

Bente Sorgenfrey glæder sig over, at regeringen i sit udspil nu fortolker det nye udstationeringsdirektiv sådan, at fagbevægelsen har ret til at kæmpe for, at alle udenlandske kolleger – også dem der arbejder på udenlandske virksomheder i Danmark – har ret til ”dansk løn”.

”Det er en meget vigtig indrømmelse fra regeringen, at den nu siger det så tydeligt, at der skal være lige løn for lige arbejde. Det har vi kæmpet for i årevis, og det har været den største knast i forhold til at bekæmpe social dumping. Vi ser frem til en lovændring, der på papiret reelt sikrer, at fagforeningerne kan kræve samme løn for samme arbejde”, siger Bente Sorgenfrey.

Godt med styrket kontrol

Samtidig kvitterer Bente Sorgenfrey regeringen for at have fået øjnene op for, at en effektiv håndhævelse af reglerne er nødvendig for at sikre vores retssystem.

”Vi har utallige gange efterlyst, at myndighederne tog ansvar og kontrollerede, at udenlandske virksomheder overholder reglerne i Danmark. Fagbevægelsen gør en kæmpe indsats for at sikre, at virksomhederne ikke underbetaler de ansatte. Men et effektivt retssystem forudsætter, at myndighederne spiller med, siger Bente Sorgenfrey.

Regeringens egne tal viser, at kontrol er nødvendig, og at den betaler sig.

”Men indtil nu har kontrollen været helt utilstrækkelig. Den skal være permanent, og kontrollen skal naturligvis tilføres flere midler i takt med udviklingen i antallet af udenlandske lønmodtagere. Her mangler vi at se, at regeringen giver myndighederne nogle flere muskler.   

”Vi finder desværre mange eksempler på områder, hvor der slet ikke er nogen myndighedsindsat. Fx når fagforeningen skal inddrive bod i virksomhedens hjemland. Her bruger fagbevægelsen rigtig mange ressourcer.  Der er desuden behov for bedre rammer for den del af håndhævelsen, som fagbevægelsen er ansvarlig for, fx også bedre adgang til arbejdspladserne. Det står der heller ikke noget om i regeringens oplæg”.  

”Vi ikke enige med regeringen i, at vi skal til at lovgive på de områder, som bliver reguleret af arbejdsmarkedets parter. Det er ikke lovgivning på de områder, der løser problemerne – vi skal i stedet se på rammerne for håndhævelsen og myndighedernes indsats i den sammenhæng”, siger Bente Sorgenfrey.

Bente Sorgenfrey understreger, at fagbevægelsen meget gerne hjælper med til at bekæmpe social dumping. 

”Vi bidrager gerne til den forsatte dialog om, hvordan vi sikrer fair vilkår og dermed undgår social dumpning”, siger Bente Sorgenfrey.

Læs regeringens udspil ”Tryghed, rimelighed og ordnede forhold