At læse Tom Jensens angreb på fagbevægelsens ulighedsstop i søndags var som at spise franskbrød med lys pålægschokolade til aftensmad. Det var hverken nærende, inspirerende eller mættende.

Chefredaktøren maler et skræmmebillede af et samfund med fuldstændig lighed, der hverken er spalteplads i Berlingske eller debatten værdig. Med ét bliver debatten om ulighed gjort til et spørgsmål om, hvorvidt man ønsker et sted med komplet fattigdom, jordfarvede skoleuniformer og dating ved lodtrækning. Tak for kaffe.

Helt konkret påpeger vi, at der er noget galt i Danmark, når de fattigstes indkomst mindskes, mens de rigestes galopperer af sted.

Lizette Risgaard, FH-formand

Chefredaktørens tomme omgang om ulighed

Skal vi ikke lige begynde med at fastslå, så heller ikke chefredaktøren kan være i tvivl: der er ingen i fagbevægelsen, der foreslår komplet lighed.

Vi mener ikke, at vores ulighedsstop på nogen måde får det danske samfund til at nærme sig »Venezuela, Kina eller landene bag Jerntæppet« for at bruge Tom Jensens sære sammenligninger.

I virkeligheden udstiller hans stråmandsargumentation mangel på substantielt skyts. Helt konkret påpeger vi, at der er noget galt i Danmark, når de fattigstes indkomst mindskes, mens de rigestes galopperer af sted.

Læs også: Mere om ulighed på fho.dk

Vi er mere bekymrede for, hvad stigende ulighed kan gøre ved den tillid og sammenhængskraft, der er i det danske samfund.

Dét er en nødvendig overvejelse at gøre sig, hvis vi vil undgå at ende som USA og England – med en dansk Trump eller et dansk »bye bye« til EU.

Det handler ikke om at svække og stække de stærke og rige. Det er fint, at de rige tjener mange penge. Vi mener blot, at gode økonomiske tider skal komme alle til gavn. Ikke kun de få i toppen.

Sikkerhedsnet udhules

Det kræver, at vi investerer i fællesskabet i stedet for at give skattelettelser til de rigeste. Omfordelingen gennem f.eks. kontanthjælp, dagpenge og pension samt investeringer i f.eks. hospitaler, uddannelse, hjemmepleje og børnepasning er jo forudsætningen for den velstand og tryghed, vi er så stolte af i Danmark.

Desværre har danskerne gennem de seneste mange år oplevet, at deres sikkerhedsnet gradvis bliver udhulet. Efterlønnen er næsten afskaffet. Kontanthjælpsloftet er blevet indført. Det er sværere at trække sig tilbage med værdighed, og år for år bliver dagpengene mindre værd. Det er med til at øge uligheden – og utrygheden!

Derfor siger vi med vores ulighedsstop: Uligheden må ikke blive større.

Stop med at give skattelettelser til dem, som i forvejen har mest.

Vi skal investere i danskerne i stedet for at piske dem med flere skæve reformer.

Vi skal opkvalificere og uddanne de arbejdsløse.

Vi skal løfte dem, der ligger ned.

Det, der har gjort Danmark til et rigt og forbilledligt land. Hvis politikerne skærer flere huller i sikkerhedsnettet, vil det skade virksomheder, lønmodtagere og hele samfundet på sigt.