Nyborg Kommune har netop gjort sig meget uheldigt bemærket i offentligheden: Uden nogen form for varsel sendte de i november 2018 en falsk it-medarbejder ud på en skole for at tjekke, om de ansatte på skolen overholder reglerne om persondata.

Under-cover-medarbejderen, der var udstyret med et falsk id-kort fra kommunen, skulle finde svagheder i skolens it-sikkerhed ved at lokke medarbejdere til at give ham personfølsomme oplysninger – og optage det hele på skjult kamera. Skolen var tilfældigt udvalgt for at give kommunen et billede af, hvordan medarbejderne passede på personfølsomme oplysning.

Nyborg Kommunes fremgangsmåde er ikke alene ulovlig –  den er også dybt kritisabel, understreger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Bente Sorgenfrey.

Forkasteligt

”Det er helt forkasteligt, at en kommune overvåger sine egne ansatte. Metoden spreder stor utryghed blandt medarbejdere og ledere. I stedet for målrettet at fremprovokere fejl, bør en arbejdsgiver jo omvendt sikre sig, at reglerne bliver overholdt. Det kan man bl.a. gøre ved at varsle, at man kan komme på uanmeldt besøg”, siger Bente Sorgenfrey.

FH’s nye Lederforum

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har netop nedsat det politiske udvalg for ledelse, Lederforum.

Formand for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er valgt som talsmand på vegne af de ca. 44.000 ledere i FH.

Lederforum er dannet som et særligt forum, hvor ledergruppen i FH kan drøfte ledervilkår og udfordringer. Formand for Lederforum er FH-næstformand, Bente Sorgenfrey.

Med sin skæg-og blå briller-metode har Nyborg Kommune overtrådt hele to regelsæt. For det første reglerne om misbrug af ledelsesretten, herunder de kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger. For det andet reglerne om persondata – de selvsamme regler, som kommunen ønskede at kontrollere ude på skolen.

Besøget af den falske it-medarbejder gik over en skolesekretær, som føler sig voldsomt forulempet af den falske it-medarbejders mistænkelige opførsel; bl.a. forsøgte vedkommende at sætte et usb-stik i en af skolens computere. Desuden oplevede skolelederen besøget af den falske it-medarbejder som et så stort tillidsbrud, at han i en periode har været sygemeldt.

Dobbelt regelbrud

Ifølge reglerne skal man nemlig varsle, at man vil bruge uanmeldte kontrolbesøg, MED MINDRE at varslet vil ødelægge hele formålet med aktionen. Og det er der ikke tale om i sagen fra Nyborg Kommune, pointerer afdelingschef for FH, advokat Peter Nisbeth.

”Nyborg Kommune kunne have annonceret, at de går ud fra arbejdspladserne overholder reglerne, og at de i en periode fremover vil komme på uanmeldt besøg. Så ville det virke præventivt. Formålet med kontrolbesøg er jo, at sikre at regler bliver overholdt – ikke at fremprovokere fejl,” siger Peter Nisbeth.

Principiel sag

Nyborg Kommune har erkendt, at de har overtrådt reglerne. Sagen er nu overgivet til Lærernes Centralorganisation, som vil begære fællesmøde med KL, ligesom HK/Kommunal også går videre med sagen.

Sagen har endvidere fået nu HK Kommunal til at gå ud med en kraftig advarsel til alle medlemmer om at være meget opmærksom på, hvem der henvender sig angående oplysninger.

Læs mere om Nyborg-sagen på HK/Kommunals hjemmeside

Bente Sorgenfrey forventer, at sagen vil vise en klar vej for andre arbejdsgivere fremover.

”Sagen kan forhåbentlig være til at understrege, at en arbejdsgiver ikke på den måde må sprede utryghed og mistillid blandt sine egne ansatte”, siger Bente Sorgenfrey.