Der er ingen vej uden om politisk ansvar, når det gælder om at få mindsket den stærkt voksende ulighed i verden. Det understregede FH-formand Lizette Risgaard, da hun i dag talte ved det globale topmøde World Economic Forum, som finder sted i Davos i Schweitz i denne uge.

Her skal stats- og regeringschefer fra hele verden sammen med ledere fra klodens største virksomheder debattere, hvordan man kan bane vej for en globalisering, som kommer flere til gode.

Lizette Risgaard tegnede et billede af en verden, hvor globaliseringen har skabt vækst og velstand, men hvor alt for mange samtidig er bliver hægtet af udviklingen.

”I løbet af de seneste 10-20 år har vi set uligheden vokse i mange lange – også i Danmark. Gabet mellem de rigeste og de fattigste bliver større og større,” sagde Lizette Risgaard.

Farligt for demokratiet
I sit indlæg understregede FH-formanden én af sine hovedpointer: Udviklingen mod større ulighed er farlig for demokratiet – og det er politikernes ansvar at handle.

Når almindelige lønmodtagere betaler deres skat, stoler de på, at alle andre også betaler deres del. Men de store, aktuelle skandaler viser, at det kan man absolut IKKE være sikker på, at de gør!

LIZETTE RISGAARD, FH-FORMAND

”Vi er på vej ud af et meget farligt spor. Politikerne og andre beslutningstagere må og skal regulere de økonomiske kræfter og omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den. Ellers vil vi se folk begynde på gaden og protestere i et omfang, der kan blive en trussel for demokratiet,” sagde Lizette Risgaard.

26 personer ejer det samme som jorden fattigste halvdel

Mens verdens 2000 rigeste personer blev 12 procent rigere i 2018, faldt formuen hos den fattigste halvdel af jordens befolkning med 11 procent.

Det viser en ny rapport fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis. Rapporten kommer i forbindelse med, at ledere fra hele verden mødes i denne uge ved det årlige World Economic Forum, der afholdes i Davos i Schweiz.

LÆS RAPPORT: FÆLLES VELFÆRD ELLER PRIVAT RIGDOM

FH-formandens holdning er, at velstanden ikke må lægges i hænderne på en lille elite. Og at vi alle skal nyde godt af velstanden – ikke mindst de lønmodtagere, som producerer værdierne og som medvirker til produktiviteten.

Skattepolitik – et centralt værktøj
Politikerne må omfordele velstanden ved at investere i velfærd, sikkerhedsnet og uddannelse – og ikke mindst ved at omfordele velstanden gennem skatten, mener Lizette Risgaard.

Det bør være politisk topprioritet at bekæmpe skattesnyd og skatteunddragelse –fordi det i sidste ende underminerer både det politiske og økonomiske grundlag for vores velfærdssamfund.

Hendes grundholdning – som hun også pointerede i Davos – er, at lønmodtagernes opfattelse af et retfærdigt skattesystem, er afgørende for velfærdssamfundet:

”Når almindelige lønmodtagere betaler deres skat, stoler de på, at alle andre også betaler deres del. Men de store, aktuelle skandaler viser, at det kan man absolut IKKE være sikker på, at de gør! Især ikke når det gælder de aller rigeste og de største virksomheder. Vi opfordrer på det kraftigste beslutningstagerne til at sikre en solid skattekontrol”.

Konkret er den internationale fagbevægelsesparaplyorganisation ITUC på vej med en række forslag til øget kontrol medskatteunddragelse, fx en skattedeklaration, hvor politikerne i alle lande opfordres til at samarbejde om at opruste mod skattesnyd.

Danske forhold
Lizette Risgaards indlæg i Davos var møntet til alverdens politikere. Som supplement til talen understreger hun, at ordene i lige så høj grad er aktuelle for Danmark.

Topmødet i Davos

World Economic Forum arrangerer hvert år et topmøde i den schweiziske bjergby Davos.

På det ugelange topmøde mødes verdens førende beslutningstagere for at debattere og komme med løsninger på presserende globale udfordringer.

Stats- og regeringschefer fra hele verden dukker op, og det samme gør lederne fra verdens største virksomheder sammen med ledere fra NGO’er, læreanstalter, fagforbund, religiøse grupper og medier.

”Uligheden vokser også hos os, selv om Danmark er et privilegeret land sammenlignet med mange andre. Mens de rigeste 10 pct. af befolkningen ifølge tal fra LO i gennemsnit har fået 65.000 kr. mere imellem hænderne om året siden 2010, er det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattigste 3.000 kr. Politikerne skærer på uddannelse, sikkerhedsnettet udhules og velfærden forringes. Og samtidig har politikerne delt gavmildt ud af milliardvis af kroner til skattelettelser, der især er kommet de bedst stillede til gavn,” siger Lizette Risgaard.

Netop skattepolitikken er et område, hvor det også i Danmark er helt centralt at sætte ind, mener FH-formanden.

”Der er netop blevet vedtaget en finanslov uden én ekstra krone til skattekontrol – selv om vi ser sag efter sag med skattesnyd og svindel. Dét er også ulighed! Det er udhuling af det fælles. Samtidig svækkes tilliden og dermed opbakningen til vores samfundsmodel”, siger Lizette Risgaard.

LÆS RAPPORT: FÆLLES VELFÆRD ELLER PRIVAT RIGDOM