Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i august 2018 en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der blandt andet indebærer et fireårigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser får den primære kontakt til deres ledige medlemmer i opsigelsesperioden og i de første tre måneder af ledigheden. Denne kontakt står jobcentrene primært for i dag.

”FH er meget tilfreds med, at a-kasserne nu får mulighed for at bevise, at de med deres tætte branchekendskab og kendskab til medlemmerne har bedre forudsætning for at hjælpe deres medlemmer hurtigere i job end jobcenteret, siger Ejner K. Holst.

”Vi havde dog gerne set, at alle forsikrede ledige havde fået samme mulighed for at få hjælp af deres a-kasse i den første ledighedsperiode. Men det, forventer vi vil ske, når a-kasserne i løbet af forsøgsperioden har vist deres værd. Det er meget positivt, at a-kasserne nu endelig kommer i gang med den vigtige opgave, det er at hjælpe medlemmer i job fra starten.

Ejner K. Holst, LO-næstformand