Kunstig intelligens, augmented reality og robotteknologier har længe været faste karakterer i science fiction-genren, og har pirret vores fantasi med tankeeksperimenter om, hvad fremtiden vil byde på. I 2017 blev disse teknologier genstand for en massiv hype – bl.a. drevet af en række imponerende nye produkter, demonstrationer og eksperimenter som gjorde det klart for verden, at nye tider er på vej.
Science fiction eller ej. Inden for velfærdsområdet fylder teknologierne også mere end nogensinde før. KL har i dag på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg meldt klart ud, at teknologiernes indvirkning på kommunernes velfærdsopgaver kræver en proaktiv og tværgående indsats blandt landets kommuner.
Med initiativet ”Kommunernes teknologispring” vil KL skabe ny viden om, hvordan ny teknologi kan bidrage til velfærdsudvikling i kommunerne. Centralt i projektet bliver fire-fem pilotprojekter, hvor en række aktører lokalt samarbejder om at udvikle nye løsninger.

Projektet skal også understøtte kommunernes igangværende arbejde med ny teknologi og bidrage til, at kommunernes erfaringer kan blive en gevinst for alle kommuner. 

Udgangspunktet for initiativet er, at mange kommuner kæmper med at levere mere velfærd for færre penge samtidig med, at de skal imødekomme et stigende behov for individualiserede løsninger til borgernes skiftende behov. 

Ingen gevinst uden medarbejderne
Hovedorganisationen FTF hilser initiativet velkomment.

”Ny teknologi ikke er nogen mirakelkur. Men den teknologiske udvikling kan gøre landets kommuner i stand til at levere en velfærd, som er mere individualiseret”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey. 
Som eksempel peger hun på, at robotter kan være med til at gøre borgere mere selvhjulpne, og modvirke nedslidning af medarbejderne. 

Bente Sorgenfrey understreger, at gevinsterne ved teknologierne ofte er afhængige af, at medarbejderne tages med på råd.

”Der skal investeres i kompetencer, så teknologierne kan implementeres og bruges rigtigt og give mening for de medarbejdere, der skal bruge de nye løsninger i hverdagen”, siger hun. 

Afgørende at få medarbejderne med
I KL er man enig i, at medarbejderne er en afgørende aktør i udviklingen af nye løsninger med ny teknologi.

Udviklingsdirektør i KL, Arne Eggert, som en ankermand på projektet, siger det sådan her:
”Medarbejdernes organisationer er en afgørende aktør i pilotprojekterne. Dem vil vi meget gerne have med. Vi har ikke lyst til at stå med projekter, som medarbejderne i sidste ende ikke kan se sig selv i. Medarbejderne skal kunne se potentialet i de nye løsninger”.

Dialogværktøj og vidensbank skal inspirere
I forbindelse med initiativet har KL lanceret en hjemmeside som skal fungere som en vidensbank som løbende vil blive opdateret. Men siden er også et dialogværktøj for de kommuner, som ønsker at arbejde med velfærdsudvikling med teknologi som centralt omdrejningspunkt.  

I foråret 2018 vil KL igangsætte en række pilotprojekter i samarbejde med udvalgte kommuner og andre aktører. Formålet med disse projekter er bl.a. at prøve teknologien af i praksis, og undersøge hvordan teknologien kan skaleres på tværs af kommunerne. 

Kontakt
Magnus Balslev Jensen

Konsulent FTF

Tlf: 3336 8820

mabj@ftf.dk