"Vi er meget tilfredse med, at regeringen har droppet forslaget om at øge pensionsalderen i 2025. Nedslidte lønmodtagere skal ikke presses til flere år på arbejdsmarkedet. Til gengæld skal de lønmodtagere, der kan og vil blive på arbejdsmarkedet, have bedre forudsætninger for at fortsætte så længe, de orker".
Sådan siger formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey. FTF lancerer netop nu en række konkrete forslag, der skal gøre det mere attraktivt at blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet.
"Både for den enkelte og for samfundet er det værdifuldt, at så mange som muligt arbejder og bidrager til fællesskabet indtil pensionsalderen – og endda længere, hvis det er muligt. Her er det bare afgørende, at folk vælger at blive på arbejdsmarkedet af egen drift", siger Bente Sorgenfrey.

Nedslag i skat og modregning
FTF’s tilbagetræknings-pakke indeholder både økonomiske incitamenter til lønmodtagerne og forslag, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø. Desuden har FTF forslag til, hvordan medarbejdere med nedsat arbejdsevne bedre fastholdes på arbejdsmarkedet.
For at gøre det økonomisk mere attraktivt for den enkelte at blive på arbejdsmarkedet foreslår FTF:
· Skattenedslag på 100.000 kr. til personer, der er i beskæftigelse alle fem år før folkepensionsalderen. Dette er en genetablering af en ellers udfaset ordning og skal gælde årgange født efter 1952. Der sættes en årsindtægtsgrænse på max. 600.000 kr. i tre år før, personen når de fem år før folkepensionsalderen.
· Indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner fra fem år før pensionsalder og afkast heraf skal ikke modregnes i folkepensionstillægget. På den måde øges gevinsten ved at fortsætte pensionsindbetalingerne og dermed også ved at fortsætte på arbejdsmarkedet.
· Personer med en årligt indkomst under 350.000 kr. skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.
· Pensionsindbetalinger efter folkepensionsalderen fritages for modregning i ældrecheck og folkepensionstillæg.
Bedre arbejdsmiljø
FTF foreslår desuden at udvikle et helt nyt system for arbejdsmiljørådgivning til arbejdspladserne, så de bliver bedre i stand til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning. Det skal i første omgang ske ved, at man afprøver nye metoder gennem et forsøgsprojekt om arbejdsmiljørådgivning.
For at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø, foreslår FTF også, at alle nye ledere med personaleansvar inden for det første år skal gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesindsats og arbejdsfastholdelse
 Ledige seniorer skal der også gøres en særlig indsats for, mener FTF. De skal have et håndholdt forløb med vejledning, jobcoaching, virksomhedsrettede tilbud og opkvalificering. Målet er, at seniorerne skal i job senest inden seks måneders ledighed.
Endelig har FTF en række forslag, der skal fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne – bl.a. lettere adgang til fleksjob ved at man afskaffer kravet om, at seniorer skal være ansat 12 måneder på særlige vilkår for at man kan fastholde en seniormedarbejder i et fleksjob.
Økonomisk bæredygtige forslag
Pakken med tilbagetrækningsforslag koster penge, men regnestykket går ifølge FTF i plus på grund af øget arbejdsudbud og dermed øgede skatteindtægter til statskassen.
"Vi opfordrer politikerne til at arbejde videre med vores forslag, der giver folk bedre muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. Mange vil jo gerne, hvis de har de rette vilkår", siger Bente Sorgenfrey.