Cameron ville have det. Løkke ligeså. 
At der kommer mulighed for blandt andet at indeksere børnepenge eller sætte grænser for, hvor længe sociale ydelser kan tages med til et andet land.
Om ønsker som disse bliver til virkelighed, det bliver vi lidt klogere på, når Kommissionen den 13. december efter planen fremlægger sit længe ventede udspil til, hvordan social sikring skal koordineres.
Danmark er et af de lande, som har haft ønsker om at sætte rammer op for, hvordan de sociale ydelser kan benyttes i forhold til den frie bevægelighed.
Også fra Tyskland har der den seneste tid lydt toner i samme dur.