I lyset af terrorangrebene i Paris er det vigtigere end nogensinde, at den europæiske fagbevægelse kæmper for alle menneskers lige værd og bekæmper alle angreb på demokrati, fred og frihed. Sådan sagde Veronica Nilsson, vicegeneralsekretær for Europæisk Faglig Samling (EFS) på FTF’s kongres i dag.
EFS har netop lige afsluttet sin kongres i Paris. Her vedtog sammenslutningen sit handlingsprogram for de næste fire år. Programmets tre hovedpunkter er:
1) Vækst og beskæftigelse
2) Stærkere fagforeninger og social dialog
3) Udvikling af den europæiske sociale model
"Et af de vigtigste spørgsmål for vores medlemmer er at skabe vækst og beskæftigelse. For at gøre det, er det nødvendigt med offentlige og private investeringer".

Hun pegede på, at de mange nye atypiske job og nye ansættelsesformer, der vokser frem, gør det svært at opretholde ordentlige ansættelsesvilkår, fx sikring af ferie- og sygedagpenge.
"EFS vil arbejde på en handlingsplan for trygt arbejder. Vi kræver, at der satses på uddannelse, kompetenceudvikling og livslang læring. Europa skal konkurrerer på veluddannet arbejdskraft, ikke på løn!", sagde Veronica Nilsson.
Brug for social dialog
Hun pegede på, at der gennem de senere år er blevet sat spørgsmålstegn ved grundlæggende faglige rettigheder i Europa. Eksempelvis er fagligt aktive blevet fængslet i Spanien. I Storbritannien forsøger regeringen at begrænse fagforeningers muligheder for kollektive kampskridt. I Grækenland har nye reformer kraftigt begrænset fagenes muligheder for at indgå kollektive aftaler.
"Selv i Finland har regeringen varslet indgreb, som er i strid med gældende kollektive aftaler. Derfor bliver det en central opgave for EFS i den kommende periode at arbejde for, at faglige rettigheder respekteres", sagde Veronica Nilsson.
Hun understregede også, at EFS skal arbejde på at styrke den sociale dialog både nationalt og på Europa-niveau.
"Vi skal invitere Europa Kommissionen til at udvikle en ny og ambitiøs social agenda for at opnå bedre arbejds- og levevilkår. Vi kræver ligebehandling, kvalitet i den offentlige sektor, godt arbejdsmiljø, et stærkt socialt sikkerhedsnet og slut med social dumping ", sagde Veronica Nilsson
Det vigtige spørgsmål om minimumsløn
Til slut takkede Veronica Nilsson FTF’s formand for et stærkt Europa-engagement.
"Det betyder meget for Europæisk Faglig Samling. Bente bidrager altid på en konstruktiv og positiv måde til at finde løsninger på de problemer, vi slås med, ikke mindst når det gælder spørgsmålet om minimumsløn", sagde Veronica Nilsson.
EFS’s nye generalsekretær, Luca Visenti, kunne ikke være til stede på FTF’s kongres.