De økonomiske forhold og også kulturer deler i høj grad de unges leveforhold i EU. Unge, der har en god uddannelse bag sig, taget en højere uddannelse eller ligefrem en universitetsgrad har langt større muligheder på arbejdsmarkedet end dem, der kun har folkeskolen som basisgrundlag. Arbejdsløsheden blandt de med kort skolegang er næsten dobbelt så høj som blandt dem med kort skolegang.

I alle EU-landene på nær Rumænien er arbejdsløsheden således langt højere blandt grupper med kort skolegang end blandt dem, der har gået i gymnasiet og især dem, der har taget en universitetsuddannelse. I Slovakiet er tæt på 60 procent af de 15-29-årige med kort skolegang uden arbejde, mens det er op mod de 60 procent i Kroatien og lidt færre, men over halvdelen i både Spanien og Grækenland.
I 18 af de 28 EU-lande er arbejdsløsheden blandt de 15-29-årige med kort skolegang på over 30 procent, viser en analyse af de unges situation, som Eurostat har foretaget.
Situationen for dem, der har en længerevarende uddannelse, er helt anderledes. Kun i Grækenland med rekordstor ungdomsarbejdsløshed er arbejdsløsheden blandt de højt uddannede på over 40 procent. I Spanien, hvor ungdomsarbejdsløsheden også har slået rekorder, er den på omkring 30 procent, og i Kroatien, Italien, Portugal og på Cypern på mellem 20 og 30 procent.
Men i Slovakiet, hvor de unge med kort uddannelse kun har få muligheder på arbejdsmarkedet, er arbejdsløsheden nede på omkring 15 procent for dem med lang uddannelse bag sig. På Island registreres der slet ingen arbejdsløshed blandt de højtuddannede, og i Norge og Tyskland er den lav. I 17 EU-lande og Norge og Island uden for EU er den på under 10 procent.
Eurostats billede af de unges leveforhold i Europa viser næsten det samme billede på de forskellige områder. Langtidsledigheden er betydelig i lande som Grækenland, Spanien, Kroatien, Slovakiet, Italien og Portugal, mens den er lavest i Norge og Schweiz uden for EU også lav i EU-landene Østrig, Finland, Sverige, Holland, Danmark og Tyskland.
Familieforholdene er også vidt forskellige i EU. I gennemsnit er mænd 27,2 år gamle, før de forlader barndomshjemmet. Kvinderne er lidt yngre, nemlig 25,0 år. Mønsteret er imidlertid det samme. Det er samme lande, hvor unge kvinder og mænd tidligt flytter hjemmefra og sent forlader reden.
I Sverige finder de unge kvinder en anden bolig, når de er 19,3 år gamle og de unge mænd 19,9 år. I Kroatien venter mændene, til de er 33,7 år gamle, og kvinderne til de er blevet 30,2 år. Det er i det nordligere Europa, at de unge hurtigst flytter hjemmefra.
Gennemsnitsalder for unge, der i 2013 flyttede hjemmefra

Land

I alt

Mænd

Kvinder

Kroatien

31,9

33,7

30,2

Slovakiet

30,7

32,1

29,3

Italien

29,9

31,0

28,7

Bulgarien

29,1

31,3

26,8

Portugal

29,0

30,0

28,0

Spanien

28,9

29,8

27,9

Sverige

19,6

19,9

19,3

Danmark

21,0

21,4

20,5

Finland

21,9

22,8

21,1

Tyskland

23,9

24,8

22,9

Holland

23,5

24,3

22,6

Frankrig

23,6

24,5

22,8

Storbritannien

24,1

25,0

23,1

Kilde: fagligt.eu