Det går fremad med økonomien i en række lande, men fremgangen skaber ikke nye job eller forbedrer den sociale situation for især folk med lave indtægter.  Den ny kvartalsrapport fra EU-Kommissionen ser fortsatte problemer på det europæiske arbejdsmarked. EU-kommissær László Andor erkender, at EU er langt fra at være inde i en fremgang, der skaber får arbejdsløsheden ned og svage grupper ind på arbejdsmarkedet. Der er endog endnu flere, der lider af krisens følger.

Uligheden er øget, og der er en risiko for, at det nuværende svage opsving ikke vil forbedre situationen for mange grupper med lave indtægter, siger László Andor i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten.
Familiers realindkomst faldt i 2013 som i de foregående år, om end i et lavere tempo. Selv om beskæftigelsen gik en smule op i EU i anden halvdel af året, var der store forskelle på udviklingen i landene. Det er for tidligt at sige, om der kommer gang i jobskabelsen, konkluderer rapporten.
Krisen har samtidig ramt en stor del af befolkningerne så hårdt, at de tærer på opsparinger. 10 procent af dem, der har de laveste indkomster, har stiftet gæld mod 5 procent af befolkningerne generelt. 15 procent af dem med lavere indkomster, må trække på opsparinger for at klare de mest nødvendige udgifter mod 12 procent bandt borgerne i EU-landene generelt.
Tidsbestemte kontrakter er blevet udbredt under krisen. Intet tyder på, at det er i gang med at ændre sig. Alt tyder derimod på, at tidsbestemte kontrakter ikke længere er vejen til et fast job. Folk hænger fast i tidsbestemte job. Usikkerheden i jobbene er blevet øget især for mænd og unge generelt, og der er støtrre forskel på udviklingen i de forskellige lande.
Fattigdom og social udelukkelse blev mere udbredt i både 2011 og 2012. Den udvikling fortsatte i 2013.
Kilde: fagligt.eu