Den tyske fødevareindustri har efter års strid indgået en aftale om en minimumsløn med det tyske fagforbund for fødevareindustrien, NGG, om en mindsteløn. De fire største virksomheder indgik aftalen for branchen efter hårdt kritik mod ulige konkurrence fra flere lande. Aftalen kommer til at dække 80.000 ansatte på slagterier og i kødindustrien og hertil anslået 15.000 udstationerede.

Aftalen sikrer de ansatte en mindsteløn på 7,75 euro i timen (57 kroner) fra 1. juli og stiger gradvist op til 8,75 euro den 1. december 2016. Den tyske regering vil indføre en mindsteløn på 8,50 euro i timen fra 2015.
Den europæiske faglige for fødevarer, landbrug og turisme, EFFAT, understreger, at aftalen er kommet i stand efter hård kritik mod især de tyske slagterier for social dumping og ulige konkurrence. Slagterier og fødevarebranchen benytter polakker og andre lønmodtagere fra østlande til lave lønninger. Især polakker, der transporteres i busser til tyske slagterier har mødt modstand i Danmark.
Belgien har klaget til EU-Kommissionen over den ulige konkurrence ved at ansætte vikarer fra Rumænien på slagterierne.
NGG har ifølge GlobalMeat krævede underforhandlingerne, at rumænske vikarbureauer blev omfattet af aftalen, og efter hård modstand fra arbejdsgivere gik de alligevel til slut med til at medtage vikarerne.
I en fælles udtalelse roser NGG og arbejdsgivernes ANG aftalen, som tager højde for begge parters interesser. Aftalen bliver genforhandlet i juli 2017.
Frankrig har ligesom Belgien klaget over, at grise og kvæg bliver sendt til tyske slagterier. Den franske mindsteløn er på linje med den ny mindsteløn i Tyskland, der stadig er langt under de danske kollektive aftaler.
Kilde: fagligt.eu