Det er positivt, at EU’s ledere gør noget for at bekæmpe den enorme ledighed blandt unge. Aftalen alene kan dog ikke gøre den afgørende forskel. Der må mere til.
Sådan lyder kommentaren fra FTF’s formand Bente Sorgenfrey til aftalen mellem EU’s regeringschefer om at gøre noget for de 5,6 millioner unge europæere uden job.
Aftalen betyder, at der nu bliver sat turbo på at få brugt cirka 45 milliarder kroner på forskellige former for beskæftigelsesinitiativer for unge.

I februar aftalte EU-landene at bruge de mange milliarder frem mod 2020. Den nye aftale betyder, at pengene skal bruges fra 2014 og to år frem og ikke som tidligere planlagt over en syvårig periode.
Plan for lande med enorm ledighed blandt unge
Planen er rettet mod lande med ungeledighed over 25 procent. De lande skal lave planer eller såkaldte ungegarantier.
Det betyder, at unge under 25 år i de hårdest ramte lande fremover højest må være arbejdsløse i fire måneder efter endt uddannelse eller skolegang. Derefter skal de have et tilbud om job, jobtræning eller en eller anden form for uddannelse.
Som hovedorganisation for 450.000 offentligt ansatte og en del af den europæiske fagbevægelse har FTF længe efterlyst konkret handling for de mange millioner arbejdsløse. Derfor glæder Bente Sorgenfrey sig over, at regeringslederne ikke fortsætter de bevidstløse spareøvelser, men nu gør noget for de unge.
"Det er bare ikke nok. Derfor foreslår vi i den europæiske fagbevægelse, at statslederne bliver endnu mere ambitiøse. Der skal mere til for at skabe vækst og job i EU igen," siger Bente Sorgenfrey.
"Vores forslag er, at regeringscheferne stopper nedskæringer i det offentlige forbrug, og at der samtidig bevidst bliver investeret i grønne og bæredygtige job," tilføjer hun.
Den europæiske fagbevægelse er på vej med en plan, hvor der bliver afsat en til to procent af det samlede bruttonationalprodukt til job og vækst.