Arbejdslivet behøver ikke være slut, bare fordi de grå hår er kommet i flertal. Derfor tilbyder Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for første gang i år, at arbejdspladser kan ansøge om de såkaldte seniorpakker, der skal forbedre seniorernes muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. FTF har deltaget i udviklingen af seniorpakkerne, og formand for FTF’s 450.000 offentligt og privat ansatte medlemmer Bente Sorgenfrey er positiv over, at arbejdspladserne nu får hjælp til at fastholde seniorerne.
"I FTF er vi glade for, at der nu tages konkrete initiativer til at beholde de ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Når samfundet beder om, at danskerne skal arbejde længere, så må vi også sikre ordentlige arbejdsforhold, så flest muligt kan holde til det. Seniorpakkerne kan netop medvirke til at skabe bedre arbejdspladser, der sikrer et godt arbejdsmiljø og tager hensyn til den enkelte seniors behov," siger Bente Sorgenfrey.
Få udgifterne dækket
Indholdet i seniorpakken har Fonden udarbejdet i samspil med arbejdsmarkedets parter. Pakkerne skal opmuntre landets små og mellemstore arbejdspladser til at give de ældre medarbejdere et godt og attraktivt arbejdsliv, hvor der bliver taget hensyn til den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Og lederne spiller en vigtig rolle i den proces, som den ældre medarbejder og arbejdspladsen skal igennem, når de søger en seniorpakke, understreger Bente Sorgenfrey.

"Seniorer er ligeså forskellige som alle andre. Derfor er det vigtigt, at ledere og arbejdspladser er bevidste om, at medarbejderne over 50 har de forskellige forventninger og forudsætninger i forhold til deres arbejdsliv," siger hun.
Først til mølle
Seniorpakke-ordningen bliver skudt i løbet af juni. Pakken tilfører i 3-6 måneder arbejdspladsen ressourcer til at fastholde de erfarne medarbejdere og beskriver trin for trin, hvordan ledelse og medarbejder sammen kan afdække behov, muligheder og forventninger. Seniorpakkerne kan søges af alle arbejdspladser med op til 250 ansatte uanset branche og medarbejdernes aldersmæssige og faglige sammensætning. Pengene bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet.