Med over fem millioner arbejdsløse unge er det på tide, at alle EU’s lande får smidt sparekniven væk og satser på vækst, job og social sikkerhed.
Et første og naturligt skridt på vejen er at få indført dagpengesystemer som det blandt andet kendes fra Danmark. Det vil gøre en afgørende forskel for de 26,2 millioner arbejdsløse i de 27 EU-lande.
Sådan lyder forslaget fra FTF, dagen før den europæiske fagbevægelse ETUC’s fælles aktionsdag for job til unge i Europa.
Som hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte har FTF både internationalt og i Danmark længe opfordret politikere og EU-Kommissionen til at satse på job frem for benhårde sparekrav.
"Det danske dagpengesystem er et godt eksempel på noget, der virker. Det sørger på den ene side for økonomisk sikring til folk uden arbejde. Samtidig har systemet også det andet ben, hvor ledige bliver opkvalificerede og gjort klar til arbejdsmarkedet. Det kan mange europæiske lande sagtens lære af," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Hun tilføjer, at det mest afgørende er at få skabt et system, der både sikrer økonomisk støtte og uddannelse eller opkvalificering.
Kan lære af Danmark
Forslaget om dagpengesystem i alle lande er et af flere forslag fra FTF. Ud over en fælles forpligtelse til at indføre dagpengesystem foreslår FTF også fælles regler for immigranter og en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik.
"Det afgørende er, at ikke mindst de sydeuropæiske lande lader sig inspirere. De mange protester mod nedskæringerne handler jo også om, at folk både mister job og enhver form for forsørgelse. Her kan det danske system noget særligt," siger FTF-formanden.
Opfordringen kommer samtidig med aktionsdagen og få måneder før, EU’s statsledere skal diskutere socialt ansvar på topmødet i juni. Her har fagbevægelsen haft held til at få sat emner som arbejdsløshed, fattigdom og ulighed på mødet.

FTF har ikke lagt sig fast på, hvad landene præcis skal gøre. Det må være op til de enkelte lande at finde det bedst egnede dagpengesystem.
Det afgørende er ifølge Bente Sorgenfrey, at der nu bliver taget hul på diskussionen og gjort noget ved den enorme ledighed og social sikring.
På tide at tænke nyt
Den europæiske fagbevægelse har hidtil været tøvende i spørgsmålet om, at EU kan kræve et fælles dagpengesystem. Her har især de nordiske landes fagbevægelser været skeptiske. Frygten har været at fælles europæisk politik vil føre til, at alle går efter de mindste standarder.
"Det kan ikke nytte, at vi bliver ved med at tænke sådan. Dette her handler om, at nogle lande ikke har et sikkerhedsnet. Det bør de have, og det skal kunne lade sig gøre, uden at det fører til en konkurrence mod bunden," siger Bente Sorgenfrey og tilføjer:
"Vi skal finde løsninger, der på den ene side sikrer alle lande en mindste standard og samtidig lader landene selv finde den bedste indretning af deres velfærdssystemer. Det gælder også Danmark", understreger hun.
Fagbevægelsen kræver job til unge
14. marts aktionerer den europæiske fagbevægelse ETUC i blandt andet Bruxelles i forbindelse med et topmøde mellem EU’s regeringschefer.
Under sloganet: "Nej til nedskæringer og ja til job til unge", vil ETUC opfordre til en ny tilgang til krisepolitikken.
Det virker som om, alvoren også så småt er ved at gå op for nogle af de politikere, der tidligere mest har talt om at få styr på budgetterne.
For få dage siden talte EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso åbent om en anden vej ud af krisen. Han sagde blandt andet onsdag til Politiken, at EU må stå bedre sammen for at undgå at tabe en hel generation af unge. Det skal ske ved at få skabt en bedre balance mellem benhård budgetdisciplin og solidaritet.