Udstationerede lønmodtageres brud på løn-og arbejdsforhold må tages alvorligt. Det haster med at få bugt med sort arbejde og brud på regler på arbejdsmarkedet og skruppelløse arbejdsgivere, der drager fordel af mangel på kontrol og manglen på samarbejde mellem myndigheder.
Det siger EU-kommissær László Andor efter møder med europæiske byggearbejdere, der i Bruxelles demonstrerede mod forholdene sammen med transportarbejde og folk inden for landbruget. De faglige krævede, at der blev oprettet et europæisk socialt tilsyn, en slags socialt Europol, et socialt identitetskort, at der blev gjort noget aktivt for at stoppe misbruget af såkaldt falske selvstændige og at der bliver klar kontrol med arbejdsforholdene i landene. Over 4.000 lønmodtagere deltog onsdag i demonstrationen i protest mod de nuværende forhold.

László Andor erkender, at der er former for social dumping og opfordrer ministrene i Rådet og Europa-Parlamentet til hurtigt at vedtage et forslag slag fra EU-Kommissionen, som Andor mener vil styrke direktivet om udstationering og bekæmpe den sociale dumping.
Hvert år bliver omkring 1,2 millioner lønmodtagere sendt til et andet EU-land af deres arbejdsgiver for et arbejde i en kortere periode som udstationeret. Andor understreger, at det nuværende direktiv reelt sikrer de udstationerede en række rettigheder som en minimumsløn, betalte årlige feriedage, maksimale arbejdsuger og bestemmelser om hvileperioder ligesom arbejdsmiljøregler. Problemet er, at reglerne ikke altid følges.
Kommissionen lægger op til, at medlemslandene informerer både udstationerede og firmaerne bag dem bedre. Der skal være bedre kontakt mellem myndigheder, så de hurtigere finder frem til brud på regler.
Ligesom fagbevægelserne ønsker også EU-Kommissionen, at man kommer de såkaldte skuffeselskaber eller brevboksfirmaer til livs, og at ansvar for tilsyn med udstationerede bliver gjort klart i landene.
De ansattes rettigheder skal gøres tydeligere, og de skal have sikkerhed for deres løn, også hvis firmaer, som det sker en række tilfælde, ophører at eksistere, mens de er udstationerede.
Den europæiske fagbevægelse har i en årrække peget på problemerne og angriber EU’s institutioner og også EU-Kommissionen for at have lagt det døve øre til kritikken. Werner Buelen fra det europæisk byg og træ peger over for fagligt.eu på, at Kommissionen og andre har været mere interesserede i at styrke konkurrencen og det indre marked end at sikre, at arbejdsforhold blev efterlevet.
Kilde: fagligt.eu