Seks ud af ti tillidsrepræsentanter oplever i høj grad, at deres nærmeste leder har tillid til det arbejde, medarbejderne udfører. I kontrast hertil oplever kun to ud af ti tillidsrepræsentanter en høj grad af tillid fra politikerne. Det viser en rundspørge, som FTF har gennemført blandt 200 tillidsrepræsentanter fra de centrale samarbejdsudvalg i kommuner og regioner – de såkaldte hoved-MED-udvalg.
Over halvdelen svarer, at de i nogen grad oplever tillid fra politikerne, og det glæder trods alt FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
”Vores rundspørge viser, at der heldigvis ikke er udpræget mistillid på det offentlige arbejdsmarked. Men omvendt viser den også, at tilliden til medarbejderne har potentiale for at blive større. Især ville det gavne samfundet, hvis medarbejderne fik mulighed for at opleve fuld tillid fra politikere og øverste ledere til, at de udfører deres arbejde fagligt professionelt”, siger hun.

Der er mulighed for at gøre noget for at øge tilliden, viser rundspørgen, hvor tillidsrepræsentanterne har peget på de største barrierer for øget tillid. 46 procent svarer, at lederne i sidste ende hellere vil kontrollere end vise tillid, og at det er en af de faktorer, som forhindrer øget tillid mellem medarbejdere, ledere og politikere mest. 36 procent mener, at ”silotænkning” i det offentlige er blandt de største barrierer for øget tillid, mens næsten lige så mange svarer, at der er for mange regler.

”Unødige kontrolsystemer, meningsløse regler og stive systemer er netop nogle af de ting, politikerne har mulighed for at ændre på. Så jeg vil opfordre politikerne til at fjerne den del af bureaukratiet, som kun har til formål at kontrollere for kontrollens skyld. I stedet bør vi styre den offentlige sektor efter faglige kvalitetsmål, og så kan vi målrette dokumentationskravene efter de mål”, siger Bente Sorgenfrey.
Tillid er ikke kun godt, fordi det er en rar følelse og godt for arbejdsmiljøet. Det er også nødvendigt for at sikre medarbejdernes motivation og skabe grundlag for innovation, bedre service og højere kvalitet. Det er der stor enighed om, blandt de adspurgte i rundspørgen.  
Benhårdt at vælge tillid 
At bruge tillid som et styringsredskab er et benhårdt valg, som skaber værdi, mener Ph.d. i offentlig ledelse og lektor på CBS Niels Thyge Thygesen. Han forsker i ledelse, styringsredskaber og tillid i den offentlige sektor.
”Tillid er ikke naivitet. Tillidsbaseret ledelse kræver, at man tør løbe en risiko og overlade ansvaret for opgaveløsningen til medarbejderne mod en forventet merværdi”, siger han.
Merværdien ved at lede med tillid er dels de besparelser der følger ved at afskaffe kontrollen af, at medarbejderne gør, som de skal, og dels ved at øge organisationens sociale kapital.
”Social kapital er det, man har at gøre godt med i kraft af sociale relationer i organisationen. Fx mellem leder og medarbejder”, siger Thygesen.
Han vurderer, at ni ud af ti har den selvkontrol, der skal til, for at leve op til det ansvar, der følger med at blive udvist tillid.
I FTF’s rundspørge er det også kun fem procent af tillidsrepræsentanter, som mener, at nogle medarbejdere vil misbruge tilliden.
”Det er en klar besked fra medarbejdere til politikere og ledere om, at de sagtens kan have tillid til, at medarbejderne kan udføre det arbejde, de er ansat til, og håndtere de fagprofessionelle vurderinger og valg, det kræver”, siger Bente Sorgenfrey.
FTF: Styr efter faglige mål
Regeringen er på vej med en moderniseringsreform af den offentlige sektor, som skal bygge på tillid. Det hilser FTF velkomment og har ud over tillid fremsat 5 principper for en ny og bedre offentlig styring.

”Fagligheden skal spille en central rolle. Der skal være plads til faglig ledelse, vi skal styre efter kvalitet og resultater frem for processer, og vi skal dokumentere meningsfuldt.  Og så skal tilliden blandt andet bruges til at give medarbejdere og ledere langt større reel indflydelse. Det vil give bedre kvalitet af den offentlige service og skabe rammerne for, at man finder nye og bedre løsninger”, siger Bente Sorgenfrey.
FTF deltager på konferencen Velfærdens Innovationsdag i dag, hvor 1200 velfærdsledere mødes for at få ny viden og inspirere hinanden til fremtidens velfærd.
FTF arrangerer en af eftermiddagens temasessioner, hvor vi debatterer, hvordan vi skaber øget tillid og ikke mindst, hvordan vi omsætter tilliden til kvalitet og nye løsninger.