Én ud af tre sygemeldinger på landets arbejdspladser skyldes ifølge arbejdsmiljøforskerne dårligt arbejdsmiljø. Derfor har Arbejdsmiljørådet siden 2006 uddelt ArbejdsmiljøPrisen til de virksomheder, der gør en særlig indsats for at sikre arbejdsmiljøet for deres ansatte.
Den 21. september er sidste chance for at indstille den virksomhed, som du synes, har gjort sig fortjent til at vinde prisen i én af de fire kategorier, som Arbejdsmiljørådet har stillet op: arbejdsulykker, muskel-skeletpåvirkninger, psykisk arbejdsmiljø eller arbejdsmiljø som strategisk element. Ifølge konsulent i arbejdsmiljø Jan Kahr fra FTF, er det vigtigt at danskerne tager stilling til de fysiske og psykiske forhold på deres arbejdsplads.

"Det er en simpel menneskeret for alle, at man kan gå på arbejde uden at blive syg af det. Derfor er et godt arbejdsmiljø helt afgørende. Og når man skal blive længere på arbejdsmarkedet og dermed holde til mere, så bliver arbejdsmiljøet endnu vigtigere," siger han.
Alle kan være med
Det er indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, der er i fokus når dommerne uddeler ArbejdsmiljøPrisen. Udover virksomheder og institutioner retter rådet derfor også blikket mod mindre aktører med den fjerde og nye kategori – det strategiske element, der skal inspirere Arbejdsmiljørådet og andre med gode ideer og erfaringer fra landets arbejdspladser.
"Vi vil gerne understrege, at det er viljen til et godt arbejdsmiljø og ikke størrelsen på en virksomhed, der er afgørende. Vi vil understrege, at der foregår lige så mange spændende ting på de mindre arbejdspladser som på de store erhvervsvirksomheder. Vi har de forrige år set mange spændende og nytænkende initiativer på små virksomheder, så vi tror på, at der fortsat er mange nye ideer og erfaringer, vi kan have nytte af," siger Jan Kahr, der selv er en del af dommerkomiteen.
Dommerne
Dommerkomiteen består af Arbejdsmiljørådets formand samt repræsentanter fra DA, LO, KL, Lederne og FTF. Repræsentanterne behandler de indsendte indstillingsskemaer og udpeger de nominerede og senere de endelige vindere.
"Vi synes det er en god idé at støtte og fremhæve virksomheder og arbejdspladser, der gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet, og ArbejdsmiljøPrisen er en måde at gøre det på. Vi har heldigvis kunnet se, at der er mange, der gerne vil deltage, og vi kan se, at folk er superstolte af deres arbejdsplads – både de, der nomineres, og de, der vinder prisen," siger Jan Kahr.
Komiteen vurderer arbejdspladserne ud fra omfanget af deres indsats for et bedre arbejdsmiljø, hvor mange de har formået at hjælpe og involvere, hvilke resultater de har opnået, og ikke mindst om deres initiativer er et udtryk for nytænkning.
Gå ind og stem
Indstilling til ArbejdsmiljøPrisen foregår via et elektronisk indstillingsskema.
Når indstillingsfristen udløber den 21. september 2012, udvælge dommerne først 3 nominerede inden for hver kategori – og blandt de nominerede finder de årets vindere.