Den Europæiske Faglige Sammenslutning, ETUC, og den ny europæiske faglige organisation for metal, kemi og tekstil, IndustriAll, går sammen med det europæiske kemiske agentur, ECHA, om at sikre, at reglerne for arbejde med og import af kemiske stoffer bliver overholdt. En kampagne skal få de faglige organisationer i Europa til at styrke indsatsen, så virksomhederne forstår, hvilket ansvar de har i forhold til farlige stoffer og materialer.

Tillidsmænd og kvinder og sikkerhedsrepræsentanter skal med i arbejdet, så arbejdsmiljøet bliver bedre, og arbejdet med skadelige stoffer bliver sikrere. De særlige regler i EU-lovgivningen REACH siger, at industrien må registrere alle kemiske stoffer, de forhandler eller importerer i mængder over et ton i ECHA for at få frem, hvordan de kan benyttes på en sikker måde.
"For mange virksomheder i EU og særligt de små og mellemstore virksomheder er stadig ikke klare over deres forpligtelser, og de kan blive straffet eller få deres produktion stoppet af nationale myndigheder, hvis de ikke tidsmæssigt får forholdene bragt i orden," hedder det i EFS.
I kampagnen indgår en pamflet, der har en tjekkeliste på al det, der skal være i orden, før firmaer importerer, fremstiller eller bruger kemikalier.
ECHA peger samtidig på, at der kan komme nogle farlige produkter på markedet uden, at de er forsynet med et registreringsnummer og den information om produktet, der er nødvendig, fordi der er undtagelser i lovgivningen. Men selv om det sker lovligt, skal der være medfølgende informationer, så produkterne kan benyttes sikkert.
Kilde:fagligt.eu