Selvom hverdagen på arbejdspladsen pludselig bliver skiftet ud med bleer og søvnløse nætter, skal de barslende ansatte stadig have samme muligheder for at forhandle løn som kollegaerne. Det fastslår Højesteret i en nyligt afsagt dom. Her fik en kvindelig indkøbsassistent medhold i, at hun har krav på at få efterreguleret sin løn, fordi hun ikke blev indkaldt til lønsamtale under sin orlov  og derfor gik glip af lønforhøjelse.
I strid med ligebehandlingsloven
Kvinden var på barsel i et år og blev ikke indkaldt til lønsamtale, selvom arbejdsgiveren holdt samtaler med hendes kollegaer og i de fleste tilfælde gav dem lønstigninger. Det er i strid med ligebehandlingsloven, vurderer Højesteret. Retten slår fast, at en arbejdsgiver skal behandle sine ansatte efter lige vilkår. I sagen erkendte arbejdsgiveren, at kvinden ikke var blevet behandlet i overensstemmelse med loven, og Højesteret tilkendte hende halvanden måneds løn og 10.000 kr.
Uberettiget afskedigelse
Et år efter at kvinden var vendt tilbage på arbejdspladsen, blev hun afskediget. Ifølge arbejdsgiveren skyldtes det samarbejdsvanskeligheder, men det var kvinden ikke enig i. Hun mente, at afskedigelsen var et resultat af, at hun havde krævet at få samme løn som sine kollegaer. I første omgang mente Sø- og Handelsretten ikke, at afskedigelsen var i strid med loven. Men dommen blev ændret af Højesteret, da arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at der havde været samarbejdsproblemer i forbindelse med kvindens fyring. Kvinden fik derfor tilkendt endnu en godtgørelse.
FTF enig i afgørelsen
En arbejdsgiver skal behandle sine ansatte efter samme vilkår, fastslår FTF. Hvis en ansat på barsel eller forældreorlov bliver afskåret fra at få lønforhøjelse, selvom kollegaerne får, er det i strid med ligelønsloven, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

»De ansatte er stadig ansatte og skal stilles og have samme rettigheder som deres kollegaer, der skal ikke gøres forskel, bare fordi de er blevet forældre og går derhjemme«, siger hun.

Om Højesterets kendelse og kravet om godtgørelse ift afskedigelsen af nybagte mor, siger Bente Sorgenfrey:

”Man må ikke fyre en ansat, bare fordi de stiller krav om at blive behandlet efter reglerne”.