Fagbevægelsens Hovedorganisation er den største og stærkeste organisation blandt lønmodtagerne. Vi er din og dine kollegers samlede stemme over for politikere og arbejdsgivere.

  • Vi forhandler med regeringen og arbejdsgiverne om fx bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og skrappere kontrol med virksomheder, der hyrer billig, udenlandsk arbejdskraft.
  • Vi hjælper, koordinerer og rådgiver medlemsorganisationerne, når de forhandler nye overenskomster for deres medlemmer. Som lønmodtager står du stærkt ved at være en del af et stort fællesskab, der kæmper for dine rettigheder.
  • Vi forhandler og fører medlemmernes sager i Arbejdsretten, når en arbejdsgiver ikke overholder overenskomsterne