Langtidsledighed stiger blandt FTF’erne

Omkring 10 millioner europæere har været ledige i mindst et år, viser nye tal. FTF’erne udgør en del af den dystre statistik: Langtidsledigheden stiger fortsat på FTF-området, men den generelt falder i Danmark.

FTF: Forhøj beskæftigelsesfradraget for mellemindkomster

Lønmodtagere med mellemindkomster bliver den oversete gruppe i regeringens skatteudspil. FTF foreslår, at indkomstgrænsen på de 320.000 kr. i beskæftigelsesfradraget sættes op. Det vil styrke mellemindkomstgruppernes incitament til at øge arbejdsudbuddet.

Ledige faggrupper spredes ud på mange jobcentre

Hovedparten af de 91 jobcentre ser kun få ledige inden for hver slags faggruppe ad gangen. Det er umuligt for det enkelte jobcenter at have særligt kendskab til de forskellige faggrupper – det har til gengæld a-kasserne, som er en helt nødvendig samarbejdspartner for jobcentrene, mener FTF.

Hver tiende får alvorlig stress af arbejdet

Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress, viser en omfattende undersøgelse fra FTF. Andelen er lidt mindre end for fem år siden, men det går stadig alt for langsomt med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, mener FTF. Hvert år kan 1.400 dødfald relateres til psykiske belastninger i arbejdet.

Godt psykisk arbejdsmiljø får os til at arbejde længere

Næsten hver fjerde medarbejder over 50 år regner ikke med at kunne fortsætte i sit nuværende job til 65-års fødselsdagen. Jo mere belastende det psykisk arbejdsmiljø er, desto mere sandsynligt er det, at folk kvitter jobbet før pensionsalderen. Det viser en ny omfattende undersøgelse fra FTF.

Bekæmp stress og øg arbejdsudbuddet

Næsten hver fjerde af FTF’ernes sygedage skyldes helt eller delvist dårligt psykisk arbejdsmiljø. Samfundet går dermed glip af mange arbejdstimer pga. stress og andre psykiske problemer. En oplagt mulighed for at øge arbejdsudbuddet er at bekæmpe dårligt psykisk arbejdsmiljø, mener FTF.

Hver tiende unge lærer og pædagog er ledig

Ledigheden for nyuddannede lærere og pædagoger er næsten fordoblet på et år, mens ledigheden for unge generelt har ligget stabilt. Det haster med en særlig indsats for unge ledige med videregående uddannelser, mener hovedorganisationen FTF.

Forskere: Styring skal ske i dialog

Nye styringsformer i den offentlige sektor bør udvikles og implementeres i dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere, viser forskeres arbejde med styring. Brug den viden i den lovede styringsreform, lyder det fra FTF.

Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.

Danmark spilder et stort potentiale for innovation

Professionshøjskolerne har et stort og desværre uudnyttet potentiale for at skabe innovation og bedre løsninger i blandt andet den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse. Ærgerligt at borgerne skal gå glip af bedre løsninger, mener de tre parter bag undersøgelsen.