De sidste års grimt opadgående kurve for ledigheden blandt unge nyuddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre mellemlangt uddannede, fortsætter hastigt opad.
Ledigheden blandt unge læreruddannede er nu helt oppe på 10,7 procent, og blandt unge pædagoger er ledigheden nu oppe på næsten 9,7 procent (16-29 årige). Det viser beregninger fra hovedorganisationen FTF på baggrund af de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
Ledigheden på lærer- og pædagogområdet er havnet oppe omkring de ti procent efter en markant stigning hen over det seneste år. En stigning som generelt omfatter flere af de store faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse – især dem, som er beskæftiget i den offentlige sektor.
For de unge lærere har stigningen været særligt voldsom; her er ledigheden for unge steget fra 5,7 procent i februar 2011 til hele 10,7 procent i februar 2012  – det vil sige næsten en fordobling af ledigheden. Næsten lige så slemt ser det ud for nyuddannede sygeplejersker og pædagoger. På sundhedsområdet voksede ungeledigheden i samme periode fra 4,5 procent til 7,2 procent. For de unge på pædagogområdet er ledigheden på et år steget fra 5,5 til 9,7 procent.
Den stigende ungeledighed blandt store faggrupper i den offentlige sektor står i kontrast til ledigheden set over ét for alle unge. Her har ledigheden over det seneste år ligget nogenlunde stabilt på omkring seks procent.

viser udvikling i ungeledighed for DLF-A, BUPL-A, DSA, FTF-A (alle fire stigende) og så samtlige forsikrede ledige (stabil).
Samfundet vil blive hårdt ramt
Nu haster det efterhånden en del med en forstærket indsats mod ledigheden blandt de unge professionsuddannede, mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
’Det danske samfund vil om få år blive hårdt ramt af, at så stor en del af de unge nyuddannede med en mellemlang uddannelse ikke kommer i arbejde nu. Der vil blive mangel på arbejdskraft for lige præcis de her grupper, fordi store årgange på arbejdsmarkedet går på pension. Og så står vi med arbejdskraft, der ikke har fået vedligeholdt deres kompetencer’, siger hun.
FTF opfordrer regeringen til at satse mere målrettet på jobrotation, hvor de nyuddannede går ind som erstatningsarbejdskraft, mens de ordinært ansatte deltager i efter- og videreuddannelse.
Jobrotation er det mest konstruktive instrument mod ledighed, mener FTF.
’Her får de nyuddannede reel tilknytning til arbejdsmarkedet og får på den måde vedligeholdt deres kompetencer. Samtidig får de beskæftigede mulighed for at dygtiggøre sig med efter- og videreuddannelse’, siger Bente Sorgenfrey.
Forskelsbehandling af kort og langt uddannede
Men mulighederne for jobrotation afhænger af den lediges uddannelse: For faglærte og andre kort uddannede er der ikke nogen øvre grænse for, hvor mange jobrotationsordninger, staten bevilger penge til. Derimod er der et økonomisk loft for faggrupper med en videregående uddannelse. For dem er der i år afsat ca. 30 mio. kr. Over halvdelen af pengene er allerede afsat; her fire måneder henne i året er der kun 12 mio. kr. tilbage. Sidste år var en pulje af en lignende størrelse for de længere uddannede også brugt, længe før året var omme.
Det er på tide, at rette op på den skævhed; nu bør regeringen give bedre muligheder for de faggrupper, hvor ledigheden stiger markant, mener Bente Sorgenfrey.
FTF’s beregninger viser, at ungeledigheden (16-29 år) især er steget for faggrupper, der er ansat i den offentlige sektor, og især for faggrupper med en videregående uddannelse. Fx lærere, pædagoger og sygeplejersker. For faggrupper, som hovedsageligt er beskæftiget i den private sektor, er ungeledigheden derimod steget langt mindre markant eller ligefrem faldet fra februar 2011 til februar 2012. Ledigheden er således faldet i løbet af det sidste år for bl.a. medlemmerne af 3F, Metal, El fagene og Byggefagene.