Uddannelse>videregående uddannelser

Skolelærer underviser eleverne. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsen vil styrke professionsuddannelserne

Der er markant færre optagne på de store professionsuddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver end 2019 trods udbredt mangel på arbejdskraft. Fagbevægelsen har en række konkrete forslag, som kan gøre uddannelserne mere attraktive.

LO/FTF-høringssvar vedr. høring over bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Udgivet: 05-02-2018 LO’s og FTF’s bemærkninger til høring over bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/07/180122-lo-ftf-hoeringssvar-bekendtgoerelse-om-tekniske-og-merkantile-erhvervsakademiuddannelser-og-professionsbacheloruddannelser.pdf

Høringssvar til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love

Udgivet: 18-01-2018 LO’s bemærkninger til høring over lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/07/180117-lo-hoeringssvar-bevillingssystem.pdf