Udgivet: 18-01-2018

LO’s bemærkninger til høring over lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/07/180117-lo-hoeringssvar-bevillingssystem.pdf