Udgivet: 05-02-2018

LO’s og FTF’s bemærkninger til høring over bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/07/180122-lo-ftf-hoeringssvar-bekendtgoerelse-om-tekniske-og-merkantile-erhvervsakademiuddannelser-og-professionsbacheloruddannelser.pdf