Publikation

Nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Udgivet: 09-09-2013 Øje på arbejdsmiljøet, 9. september 2013 Der skal være bedre kontrol med brug af nanomaterialer i produktionen mv. af hensyn til medarbejdernes sundhed og virksomhedernes vækst. Der er…

Underrapportering af arbejdsulykker

Udgivet: 07-06-2012 Øje på arbejdsmiljøet, 7. juni 2012 Alt for få arbejdsulykker anmeldes til myndighederne. Op mod 75 pct. af alle arbejdsulykker, der behandles på skadestuen, anmeldes ikke. Selv når…

Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

Udgivet: 07-06-2012 Øje på arbejdsmiljøet, 7. juni 2012 Psykisk arbejdsmiljø er en central del af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. LO har igennem mange år fokuseret på barrierer og muligheder for at…

Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrence

Udgivet: 26-10-2008 Øje på arbejdsmiljøet, 26. november 2007 Denne udgave af Øje på Arbejdsmiljøet stiller skarpt på, hvilke styrkepositioner Danmark besidder. Rapportens hovedpointe er, at det er vores høje sociale…

Arbejdsmiljøhensyn ved offentlige indkøb

Udgivet: 11-10-2007 Øje på arbejdsmiljøet, 11. oktober 2007 Rapporten Arbejdsmiljøhensyn ved offentlige indkøb viser, at der er en åbenlys og ikke udnyttet samfundsmæssig mulighed for at styrke arbejdsmiljøet i forbindelse…

Dårligt arbejdsmiljø koster milliarder

Udgivet: 06-07-2007 Øje på arbejdsmiljøet, 6. juli 2007 Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet 63,7 milliarder af kroner, viser ny rapport fra LO. Download Dårligt arbejdsmiljø koster milliarder

Udlicitering slider på de ansatte

Udgivet: 06-04-2001 Øje på arbejdsmiljøet, 6. april 2001 Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning er ofte konsekvensen for ansatte på offentlige arbejdspladser, som…