Udgivet: 16-01-2014

LO har den 16. januar 2014 afgivet høringssvar vedrørende lovovervågning af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven).

Høringssvar vedr. lovovervågning af GUDP-loven