Udgivet: 07-06-2012

Øje på arbejdsmiljøet, 7. juni 2012
Psykisk arbejdsmiljø er en central del af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. LO har igennem mange år fokuseret på barrierer og muligheder for at styrke Arbejdstilsynets kontrol og opgave med at forebygge et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Vi har de sidste tre år samarbejdet med Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv på Roskilde Universitet om at se på muligheder for at styrke Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Denne nye rapport beskriver hvordan Arbejdstilsynet griber ind i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, og beskriver en række dilemmaer og udfordringer. Rapporten viser at det kan lade sig gøre ved Arbejdstilsynets mellemkomst at vende et dårligt psykisk arbejdsmiljø til et godt psykisk arbejdsmiljø, og at en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, opbakning fra ledelsen og en udviklet medarbejderinddragelse er helt afgørende.

Download regulering af det psykiske arbejdsmiljø