Udgivet: 06-04-2001

Øje på arbejdsmiljøet, 6. april 2001
Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning er ofte konsekvensen for ansatte på offentlige arbejdspladser, som bliver udliciteret eller gennemgår andre former for organisatoriske ændringer.

Download Udlicitering slider på de ansatte