Personoplysninger

Regeringen har lyttet til kritikken om offentlighedslov

Regeringen har netop indgået aftale med Venstre og De Konservative om en ny offentlighedslov. Det centrale punkt i aftalen er, at aftaleparterne er enige om at præcisere ordlyden af den meget omtalte regel om ministerbetjening, så det gøres endnu klarere, hvornår denne undtagelse kan anvendes. Som en konsekvens af aftalen vil begrebet ”ministerbetjening” ikke blive anvendt i det kommende lovforslag.