Mangfoldighed

4 ud af 10 LGBT’ere tør ikke være åbne på deres arbejdsplads

4 ud af 10 homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede oplever ikke eller i ringe grad, at de kan være åbne omkring deres seksualitet på deres arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere bør arbejde sammen om at skabe rummelighed, mener LO, FTF og AC, der står bag ny Epinion-undersøgelse. SE FOTOS

Hul i hovedet at forhindre folk med handicap i at arbejde

Regeringen stopper lempelige regler for ansættelse af folk med nedsat arbejdsevne i socialøkonomiske virksomheder og har lukket arbejdsgruppe, der skulle finde gode løsninger for folk, der ikke kan arbejde 100 procent. Det giver ingen mening, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Mangfoldige arbejdspladser er et fælles ansvar

Hver tredje lønmodtager i LO-gruppen har oplevet, at der er blevet talt nedsættende om seksuelle minoriteter på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som LO har lavet for FIU-Ligestilling i forbindelse med Copenhagen Pride Week.