Hvordan undgår vi, at fordomme og berøringsangst skader mødet mellem mennesker med og uden handicap? Hvordan sikrer vi, at ?vi? reagerer lige så frejdigt over for en spastiker eller en udviklingshæmmet person som over for vores raske nabo. Hvordan sikres handicappedes ligeværd?

Det var nogle af de overordnede spørgsmål, som Satspulje-partierne i Folketinget for to år siden stillede Det Centrale Handicapråd. I dag offentliggør rådet sit forslag til en holdningsstrategi, og LO, som har deltaget i arbejdet, anbefaler på det varmeste, at Folketinget følger rådets forslag.

? Selv om der på mange områder er sket fremskridt, er der helt sikkert også områder, hvor vi kan blive bedre. Og det er helt sikkert godt, at rådet rusker op i os og understreger vigtigheden af, at vi gør op med vores fordomme. Jeg er enig, når rådet siger, at fordommene som regel ikke skyldes ond vilje, men ofte handler om usikkerhed. Det kan vi jo gøre noget ved, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Arbejdspladser spiller en rolle
Strategioplægget fra Det Centrale Handicapråd rummer blandt andet oplæg til konkrete initiativer, der kan være med til at flytte holdninger til mennesker med handicap. Forslagene retter sig imod de mange forskellige aktører ? private såvel som offentlige ? der kan være med til at løfte den opgave. Det drejer blandt meget andet om skoler, foreninger, myndigheder og virksomheder.

? Alle aktører spiller en rolle, men i LO har vi selvfølgelig mest øje på, hvordan arbejdspladserne kan være med til at nedbryde fordomme over for handicappede. Vi ved, at der allerede i dag er en lang række virksomheder, der tager socialt ansvar. Vi ved også, at mange medarbejdere ? mange af dem er vores medlemmer ? har en positiv tilgang til mennesker med handicap som kolleger. Men der er sikkert også steder, hvor der optræder barrierer, som gør det svært at inkludere handicappede, siger Ejner K. Holst og tilføjer:

? De barrierer vil vi i LO gerne være med til at bryde ned.

Det Centrale Handicapråd præsenterer holdningsstrategien torsdag eftermiddag.

Læs hele strategioplægget her

Yderligere oplysninger: Pressekonsulent Morten Bruun, telefon 29 89 16 16.