Kommentaren kommer på baggrund af regeringens lukning af forsøgsordning, der gav socialøkonomiske virksomheder mulighed for at ansætte førtidspensionister uden om de såkaldte rimelighedsregler.

Regler, der betyder, at man kun kan ansætte én person med nedsat arbejdsevne for hver fem personer på ordinære vilkår. Forsøgsordningen udløber i år.

? Det er meget uheldigt, at regeringen har valgt ikke at fortsætte forsøgsordningen. Den har givet mange folk med nedsat arbejdsevne en ny chance på arbejdsmarkedet. Men den succes slutter ? helt uforståeligt ? nu. Fremover bliver det langt sværere at ansætte folk med nedsat arbejdsevne, siger Ejner K. Holst.

Det såkaldte rimelighedskrav skal sikre mod fortrængning af ordinært ansatte. Altså sikre, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært beskæftigede og ansatte med tilskud og praktik.

? Reglerne blev indført med fagbevægelsens opbakning for at beskytte ordinært ansatte mod unfair konkurrence og løndumping. Den beskyttelse er stadig fornuftig, men så længe lempelsen af rimelighedskravet håndteres af de regionale arbejdsmarkedsråd, hvor parterne sidder, sker det på en forsvarlig måde, hvor der både tages hensyn til folk med nedsat arbejdsevne, de socialøkonomiske virksomheder og ordinært ansatte, siger Ejner K. Holst.

Nedlægger også arbejdsgruppe
Ud over at regeringen stopper forsøgsordningen med lempeligere ansættelsesregler i de socialøkonomiske virksomheder, har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard nedlagt en arbejdsgruppe, hvor bl.a. LO og DA sad, for at finde løsninger for folk med nedsat arbejdsevne.

? Det er drønærgerligt, at beskæftigelsesministeren har nedlagt arbejdsgruppen. Det er jo netop arbejdsmarkedets parter, der kan finde løsninger på den slags. Nu rejser flere Venstre-folk så rundt med den påstand, at arbejdsgruppen blev lukket på grund af uenighed mellem LO og DA. Det er korrekt, at vi var uenige, men vi har kun holdt fire møder, så det virker helt aparte at lukke gruppen efter så kort et forløb.

? Jeg håber, at regeringen besinder sig og som et minimum forlænger forsøgsordningen. De socialøkonomiske virksomheder løfter en stor opgave, der både er til gavn for den enkelte med nedsat arbejdsevne og for samfundet som helhed, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.