Integration

Over 1000 flygtninge har indgået IGU-aftaler

?Med over 1000 registrerede aftaler viser den nye integrationsgrunduddannelse (IGU?en) sin værdi. Men der ligger fortsat et stort arbejde i at udbrede kendskabet til ordningen, så flere flygtninge tilknyttes arbejdsmarkedet?, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Trepartsaftale styrker integrationen

Det går bedre med integrationen på arbejdsmarkedet. Det viser ny evaluering af bl.a. trepartsaftalen om IGU-uddannelsen. Fx har flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i tre år, øget deres beskæftigelse fra 20 til 27 pct., og der er nu registreret 867 IGU-forløb.

New tool for labour market integration of refugees is working

Since the social partners and the government agreed on a work-based training programme for refugees last year (IGU), the take-up has been slow. But this trend is reversing, and there has been a rising inflow of refugees in integrative training programmes in Danish companies during the past five months. Almost 500 more refugees have found an IGU-job during the first six months of 2017.

Markant stigning i IGU-forløb for flygtninge

? Det er positivt, at flere og flere flygtninge får chancen på det danske arbejdsmarked, siger Lizette Risgaard på baggrund af, at antallet af IGU-aftaler er mere end tredoblet fra årets begyndelse til den 1. april.

Høring over L161 – forhøjelse af mindstebeløb i beløbsordningen

Udgivet: 06-04-2017 LO’s høringssvar vedr. L161 om forhøjelse af mindstebeløb i beløbsordningen. (Se evt. også LO’s høringssvar vedr. L135 – krav til aflønning efter beløbsordningen) https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/170406-los-hoeringssvar-om-l161-forhoejelse-af-mindstebeloebet-i-beloebsordningen-17-929.pdf

Dansk fagbevægelse støtter fair fri bevægelighed

En lang række ledere fra europæisk fagbevægelse er i disse dage samlet på Malta, der for tiden har EU-formandskabet. Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og vicepræsident i EFS (Europæisk Faglig Sammenslutning) vil sammen med sine faglige kolleger i EFS’ eksekutivkomite drøfte Brexit, situationen i Tyrkiet, handelspolitik, social dumping og en lang række andre punkter.