Kommissionen havde smilene fremme i går, da den præsenterede henstillingerne til medlemslandene, som en del af Det Europæiske Semester (læs mere om det 
Over en bred kam går det fremad med beskæftigelsen og økonomien i medlemslandene med vækst i samtlige lande og den højeste beskæftigelsesgrad i EU siden før krisen. Dog er der i følge Kommissionen stadig brug for reformer af både økonomien og arbejdsmarkedet bredt set. 
Lad os dykke ned i, hvad Kommissionen siger om Danmark.
Danmark skønnes at leve op til kravene i vækst- og stabilitetspagten i 2017 og 2018. Vi er således dukse i forhold til de økonomiske krav i pagten, vi selv frivilligt har tilsluttet os.
På arbejdsmarkedsområdet har Kommissionen disse tre budskaber:
Kommissionen roser arbejdsmarkedsreformerne, som vurderes generelt at sikre kvalificeret arbejdskraft.
Dog fremhæves det, at der i forhold til indvandrere og flygtninge bør gøres mere for at få disse grupper ind på arbejdsmarkedet. Trepartsaftalen fra sidste år fremhæves som et eksempel, der dog kun hjælper nyligt ankomne.
Andre marginaliserede grupper (unge med få kvalifikationer samt seniorer) bør også adresseres, lyder det.
Et andet nedslagspunkt er spørgsmålet om produktivitet. Kommissionen anerkender, at produktiviteten relativt set er høj i Danmark. Dog falder produktivitetsfremgangen, særligt i service- og hjemmemarkedssektorer. Konkret påpeges det, at der er konkurrencebarrierer i transport og detail.
Interessant er det, at der i Kommissionens ordvalg i år lægges vægt på at bekæmpe ulighed samt at skabe sociale fremskridt.
Beskæftigelseskommissær Thyssen siger således:
"I år er omdrejningspunktet for vores vurdering at bekæmpe uligheden. Vi har vendt ryggen til krisen og går i gang med næste kapitel – det sociale kapitel. Nu hvor der er kommet gang i økonomien, skal vi arbejde på atter at skabe muligheder for dem, der blev ladt i stikken, og følge med behovsudviklingen hvad angår faglige kompetencer ved at investere i uddannelse og oplæring af høj kvalitet. Stigninger i produktiviteten bør give sig til udtryk i større lønninger. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan indfri vores løfte om at skabe bedre levestandarder for alle."