Innovation

Alt om trepart 2012

Arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen forhandler i foråret 2012 om fremtidens arbejdsmarked. FTF går til forhandlingerne for bl.a. at sikre kvalitet i velfærden, godt arbejdsmiljø og for at styrke den danske model. Læs alle nyheder, analyser og notater om trepartsforhandlingerne her.

Nyhedsbrev om innovation er på gaden

Forskningsprojektet CLIPS udkommer med et femte nyhedsbrev. Det indeholder blandt andet en række, konkrete case-studier, der handler om samarbejdsdrevet innovation i det offentlige.

FTF’s formand blogger nu på Mandag Morgen

FTF’s formand Bente Sorgenfrey blogger nu på ugebrevet Mandag Morgens hjemmeside. I sit første indlæg opfordrer hun til, at Danmark prioriterer sine styrkepositioner og satser på offentlig-privat innovation.

Forskere: Styring skal ske i dialog

Nye styringsformer i den offentlige sektor bør udvikles og implementeres i dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere, viser forskeres arbejde med styring. Brug den viden i den lovede styringsreform, lyder det fra FTF.

Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.

Danmark spilder et stort potentiale for innovation

Professionshøjskolerne har et stort og desværre uudnyttet potentiale for at skabe innovation og bedre løsninger i blandt andet den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse. Ærgerligt at borgerne skal gå glip af bedre løsninger, mener de tre parter bag undersøgelsen.

Gode takter i ny innovationsstrategi

Regeringens nye nationale innovationsstrategi skydes nu i gang med fokus på bredt samarbejde og partnerskaber. God ide, mener FTF, der også opfordrer til at sætte medarbejdere og brugere i centrum for strategien.