New Public Management er blevet et fy-ord for mange ledere og ansatte i det offentlige. Alligevel har de svært ved at rive sig fri af den kultur, som styringstænkningen har skabt gennem de sidste 15-20 år, viser et nyt forskningsprojekt.

Bindingen til fortiden hæmmer nemlig mulighederne for at tænke og handle innovativt, mener professor i politik og institutioner ved RUC, Jacob Torfing. Han er en af eksperterne bag forskningsprojektet CLIPS, der handler om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor:
"Vores forskning viser blandt andet, at New Public Managements fokus på konkurrence mellem sektorerne og på at måle resultater er en barriere for at tænke nyt. Konkurrence hindrer ideudveksling, og der måles ofte på at kunne levere noget, der blev defineret i går", siger Jacob Torfing.
Han mener, at tælleregimet binder mange ressourcer, der kunne bruges på nytænkning:
"Vi er pisket til at tænke anderledes fremover på grund af krisen, manglen på varme hænder og de komplekse problemer, vi skal løse, i den offentlige sektor. CLIPS-projektet tyder på, at innovation trives og eskalerer gennem tværgående samarbejder mellem det offentlige og det private", siger Jacob Torfing.
Der bliver derfor behov for at udfylde især tre nye, vigtige lederroller fremover; rollen som igangsætter, rollen som facilitator og rollen som katalysator, spår han.

Rammerne mangler
De fleste ledere har taget budskabet om at skabe innovation til sig. Problemet er at komme i gang, mener Katrine Schumann, der er konsulent og underviser i innovation ved AaU og RUC. Hun har desuden en baggrund som underviser ved Diplomuddannelsen I Ledelse (DIL) og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).
Hun genkender Jacob Torfings pointe med, at kulturen på arbejdspladsen bremser innovation. En af de største udfordringer for offentlige ledere er ifølge hende, at de mangler værkstøjer og rammer til at komme i gang med at skabe innovation.
"Der er langt fra forskningen og de politiske skåltaler til den praksis, ledere håndterer til hverdag. Min erfaring fra især kommunerne siger mig, at lederne er rigtig glade for deres lederjob, men også, at de har svært ved at få innovation og drift til at nå sammen i hverdagen", siger Katrine Schumann.
Hun har derfor udviklet en kort guide, der giver fem konkrete bud på, hvordan ledere skaber rammerne for innovation i hverdagen.

Lær mere om innovation
FTF og KL’s konsulentvirksomhed KLK har sammen stiftet Kommunernes Innovationsakademi (KIA). Akademiet afholder løbende en række workshops, der skal styrke dialogen og videndelingen mellem forskere i innovation og ledere samt ansatte i det offentlige.
KIA har netop afholdt den første af fem workshops om innovation. Arrangementet var en stor succes med 111 fremmødte. Til sammenligning mødte kun 45 op under et lignende arrangement på statens område, (MIA). De kommende arrangementer forventes at blive endnu større. Næste workshop handler om "Formålet med innovation – effektivitet eller kvalitet?".