Regeringen sætter nu gang i arbejdet med en national innovationsstrategi – den første af slagsen herhjemme. I kommissoriet lægges der op til bredt samarbejde og partnerskaber, så Danmark kan blive bedre til at konkurrere på innovation og udnytte sine særlige styrker bedre. Det skal bl.a. ske gennem formuleringen af en vision for Danmarks innovationspotentiale og ved en justering af de nuværende innovationsordninger på baggrund af en international undersøgelse.
”Innovationsstrategien er et rigtig godt initiativ – og hårdt tiltrængt, hvis vi for alvor skal have gang i vækst og beskæftigelse igen. Der er mange gode ideer blandt medarbejderne på arbejdspladserne, som vi ikke får udnyttet fuldt ud. Den praksisnære innovation i hverdagen skal vi blive bedre til at løfte og udbrede. Samtidig har vi i dag mange spredte innovationsordninger, som FTF faktisk gennem længere tid har foreslået en international evaluering af. Strategien bør derfor sætte medarbejdere og brugere i centrum og tilpasse innovationsordningerne derefter”,  siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey i en kommentar til regeringens udspil.
Hun peger bl.a. på OECD’s innovationsstrategi fra 2010, der netop slår på behovet for at fokusere på  medarbejdere og brugere som de centrale innovationskilder.
Det offentlige skaber også innovation
”Vi har også manglet en erkendelse af, at både offentlige og private virksomheder har brug for mere innovation, hvis vi skal blive mere konkurrencedygtige. Derfor er jeg meget glad for, at regeringen lægger op til et bredt samarbejde om strategien, samtidig med at den ser den offentlige sektor som en stærk motor for innovation”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun hæfter sig desuden ved, at videninstitutioner, offentlige myndigheder og private virksomheder skal indgå i innovationspartnerskaber.
”Vi skal blive bedre til at udnytte det dynamiske samspil mellem offentlig og privat, og her er partnerskaber en rigtig fornuftig ide. Det vil være oplagt at se på, hvordan man kan skabe bedre rammer for innovativt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Og så skal vi huske, at fx professionshøjskoler også er værdifulde videninsitutioner i innovationslandskabet. Derfor er FTF sammen med DEA og Professionshøjskolernes Rektorkollegium netop ved at færdiggøre en helt ny rapport om professionshøjskolernes store innovationspotentiale, der forhåbentlig kan inspirere strategiarbejdet også”, slutter Bente Sorgenfrey.