Teknologi og arbejdsliv bliver stadig mere filtrede ind i hinanden. Og det kan der både komme gode og knap så gode ting ud af. Noget arbejde kan gøres endnu hurtigere, andet ændrer karakter mens noget tredje måske helt bliver usynligt. De tendenser bliver beskrevet i en spritny FTF-dokumentation med titlen "Teknologi og arbejdsliv".
Og der er god grund til at fokusere på, hvordan teknologi og arbejde påvirker hinanden. Regeringen vil som den tidligere følge en digitaliseringsstrategi, hvor borgere og det offentlige skal tale sammen digitalt.
Samtidig skal velfærdsteknologi spille en større rolle i fremtidens Danmark. Det stiller krav til medarbejdere og teknik. Projekter som Polsag og den digitale tinglysning har vist, at det kan være en dyr omgang, når digitalisering ikke går efter planen.
Bliver en større del af arbejdet
For de 450.000 FTF’ere som sygeplejersker, bankansatte, lærere, socialrådigere og andre privat og offentligt ansatte er teknologi en del af hverdagen. FTF’s formand Bente Sorgenfrey er overbevist om, at digitale løsninger og teknologi vil blive en endnu større del af medlemmernes hverdag.
"Der er masser af potentiale i øget brug af teknik og digitale løsninger. Det bliver også allerede brugt flittigt og til stor glæde for mange. Derfor er vi nødt til at vide endnu mere om, hvordan teknologien påvirker hverdagen på arbejdspladserne. Men også hvordan hverdagen kan påvirke teknologien", siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på en række eksempler, der viser udfordringer ved at benytte digitale løsninger og hjælpemidler i hverdagen. Teknologi og digitale løsninger fører ikke automatisk til nye og bedre arbejdsgange.
Opgaver bliver usynlige
Socialrådgiverne på landets jobcentre skal for eksempel bruge et fælles system til at registrere indsatsen for at få folk i arbejde. Her er fokus på en hurtig indsats. Socialrådgiverne oplever, at systemet ikke tager højde for, om folk kommer i job i en kort periode eller mere permanent beskæftigelse. Teknologien registrerer kun indsatsen, men ikke hvad den fører til.

For sygeplejersker kan den elektroniske patientjournal give andre udfordringer. I England blev oplysningerne kun skrevet ind i systemet, når der var tid. Computerne stod nemlig placeret på bestemte kontorer. I Norge var patientjournalen på så små skærme, at det var svært at bevare overblikket. Samtidig var registreringen rettet mod den lægefaglige indsats, så sygeplejerskernes indsats nærmest blev usynlig i den elektroniske journal.
"Erfaringerne viser, at digitale løsninger ikke altid er en hurtig mirakelkur. Vi bliver derfor nødt til hele tiden at have en dialog om, hvordan vi får det bedste ud af teknologien. Vores medlemmer vil gerne være med til at gøre tingene anderledes og måske også mere effektivt. En god start vil derfor være at tage dem med på råd fra dag et," siger Bente Sorgenfrey.